Et levende kulturliv i Hobro: Giv Himmerlands Teater et markant løft

Bragt i Nordjyske, den 02-03-2024

Himmerlands Teater i Hobro spiller en afgørende rolle i den vifte af kulturtilbud, vi har i Mariagerfjord Kommune. Et stærkt lokalt teater er afgørende for at kitte folk sammen på tværs af alder, køn og interesser og bør være for alle. Men desværre er bygningen af en sådan karakter, at teateret reelt set kun er for de mobile:

Grundet en sjælden medfødt knoglesygdom bruger jeg selv manuel kørestol, men kan til nøds bruge krykker, når terrænet er ufremkommeligt. Jeg har været på Himmerlands Teater flere gange for at opleve nogle af de anmelderroste stykker, men at ”tage” kørestolen med ind på teateret giver sådan set ikke mening. Der er niveauforskelle og trapper alle vegne, og med de nuværende faciliteter har jeg mere end svært ved at se, at det kan lade sig gøre at udligne niveauforskellene og etablere en elevator.

Gangbesværede og rollatorbrugere vil ligesom kørestolsbrugere også have mere end svært ved at besøge Himmerlands Teater. Det er synd og en skam, at faciliteterne på teateret er så gammeldags og utidssvarende.

Samtidig er det velkendt, at rammerne på teateret giver mange udfordringer for personalet. Der mangler plads alle vegne, og en manglende vareelevator bevirker tunge løft, når rekvisitter og andet ”grej” skal løftes op til sceneniveau.

Derfor blev jeg også glad, da Himmerlands Teater sidste forår præsenterede en storslået plan for et markant løft af de fysisk rammer til et nutidigt og moderne niveau. Et projekt der forventeligt vil koste et sted mellem 30 og 35 millioner. Finansieringen skal ske via private donationer, fonde og kommunale midler. For at komme i mål med finansieringen til den nødvendige ombygning af teateret, er det afgørende, at byrådet i Mariagerfjord går foran allerede nu og støtter op om vores egnsteater i såvel ord som handling (læs: økonomi). Ellers ender det med, at teateret støt og roligt bukker under.

Sluttelig skal det nævnes, at et stærkt og funktionsdueligt Himmerlands Teater med gode adgangsforhold for alle mennesker smitter positivt af på omgivelserne såsom restaurations- og hotelbranchen samt hele miljøet omkring havnekajen i Hobro. Himmerlands Teater skal fortsat kunne trække publikummer fra hele Jylland, og det kræver handling og fremsynethed.

Et righoldigt kulturliv er en af grundstenene i vores samfund, og Himmerlands Teater er en af grundstenene for kulturlivet i Mariagerfjord Kommune. Det skal vi værne om. Det skal vi dyrke. Det skal vi alle sammen, med opbakning fra byrådet, gøre alt for at bevare, og derfor skal vi opgradere vores teater.

 

NB: Nordjyske bragte indlægget under en anden og mindre retvisende titel.