Skyskraber til Hobro - hvilken rolle spiller forvaltningen?

Bragt i Nordjyske, den 03-10-2023

Høringen om en skyskraber på 48 meter i Hobro ved Vesterfjord er nu i gang. En høring som slutter 20. november. Jeg vil i en læserbrevsserie her i Nordjyske fremsætte en række forskellige kritiske vinkler på skyskraberprojektet. Nærværende læserbrev er det første i serien og handler om forvaltningens rolle.

Afsættet for høringen er forvaltningens fremstilling af sagen. Den kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. I en høring kan alle fremkomme med deres indsigelser og bemærkninger. En væsentlig del af forvaltningens arbejde er at udfærdige dagsordenstekster og bilag til de stående udvalg og byrådet, og dermed klæder de politikerne på til at træffe beslutninger.

Forvaltningen opererer imidlertid ikke i deres egen boble, men virker i et tæt samspil med det politiske niveau. I denne sag om en skyskraber i Hobro er det tydeligt at se, at der i såvel sagsfremstillingen som i bilagene tegnes et ganske rosenrødt billede omkring konsekvenserne ved at bygge en skyskraber nær Vesterfjord.

Forvaltningen har fokus på følgende forhold: Landskab, støj, skygge, vind, luft/lugt og kulturarv. Ved alle forhold vurderes miljøpåvirkningen ved at anlægge en skyskraber til at være ”mindre”. I stort omfang kan ”afværgeforanstaltninger” ifølge forvaltningen afhjælpe problemerne. Nok mere end almindeligt tankevækkende, at det er så problemfrit at bygge en skyskraber på det laveste sted i Hobro.

Jeg har selv arbejdet i offentlige forvaltninger som embedsmand tæt på det politiske niveau i knap 10 år, og derfor har jeg selv oplevet dynamikkerne mellem forvaltningen og det politiske niveau. Direktører og fagchefer har dagligt et tæt samarbejde med ikke mindst udvalgsformændene og borgmesteren. Sådan skal og bør det også være.

Samtidig er det på ingen måde usædvanligt, at en direktør eller fagchef – efter en drøftelse med en udvalgsformand eller borgmesteren – kommer ind til embedsmanden og siger: Det her afsnit i dagsordensteksten skal ændres, fordi udvalgsformanden/borgmesteren gerne vil have sagen til at fremstå mere positivt, vinkles anderledes eller tage en helt anden retning.

Dermed har det politiske niveau direkte indflydelse på forvaltningens arbejde. Det er i dette spændingsfelt forvaltningen, og ikke mindst direktionen, skal operere. For politikerne er valgt af borgerne, og det er embedsapparatet selvsagt ikke.

Det er en offentlig kendt hemmelighed, at flere udvalgsformænd og borgmesteren i Mariagerfjord Kommune støtter en skyskraber i Hobro. Ingen nævnt ingen glemt. I mine øjne er der ingen tvivl om, at det er baggrunden for forvaltningens yderst positive tilgang til skyskraberprojektet i Hobro. Det ser måske pænt ud, når vi læser dagsordensteksten og gransker bilagene. Men spørgsmålet er vel, om det egentlig er sådan rigtig pænt, når det kommer til stykket?