Skyskraber i Hobro? Om politikernes rolle

Bragt i Nordjyske, den 08-11-2023

Høringen om en skyskraber på 48 meter i Hobro ved Vesterfjord er nu godt i gang. En høring som slutter 20. november. Jeg vil i en læserbrevsserie her i Nordjyske fremsætte en række forskellige kritiske vinkler på skyskraberprojektet. Nærværende læserbrev er det sjette i serien og handler om byrådets rolle.

Nu er der ikke længe til, at høringen vedrørende skyskraberprojektet på Klochhusgrunden i Hobro slutter. Det betyder, at den mere formelle mulighed for at påvirke beslutningstagerne – i dette tilfælde byrådet i Mariagerfjord – er ved at være ved vejs ende. Herefter går ”ansøgningen” om en skyskraber sin gang i politisk regi, og byrådet træffer til sidst den endelige beslutning på deres møde umiddelbart inden jul.

Byrådets sammensætning i Mariagerfjord er karakteriseret ved to store partier: Venstre og Socialdemokratiet med hver 11 medlemmer. Derudover har vi De Konservative med 3 medlemmer, og endelig er Nye Borgerlige, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten repræsenteret med hvert 1 medlem.

Kommunalpolitik er noget helt andet end landspolitik, da vi i kommunalpolitik ofte ser konstitueringer og aftaler på tværs af midten og politisk observans.

Det skyldes karakteren af de emner og idéer, der skal behandles. Hvor man i Folketinget for eksempel skal træffe beslutninger om grænsekontrol og CO2-afgift på landbruget, skal man i byrådene for eksempel træffe beslutninger om ny cykelsti og renovering af plejehjem.

I Folketinget præges debatterne derfor i langt højere grad af partipolitik og ideologi, mens det omvendt i byrådene mere er sådan, ”hvad synes du giver mening i dette eller hin spørgsmål”. Byrådsarbejdet præges ofte af brud på partilinjen, hvilket der hverken er noget mærkeligt eller odiøst i.

Nu skal byrådet i Mariagerfjord altså snart beslutte sig for, om Hobro skal have en skyskraber på 48 meter. Der er ingen tvivl om, at et sådant spørgsmål intet har at gøre med partipolitik eller ideologi, og medlemmerne i Venstre, Socialdemokratiet og Konservative må derfor klart forventes at blive fritstillet. På den baggrund kan vi se frem til en alsidig og spændende afstemning om ja eller nej til skyskraber i Hobro, hvor byrådsmedlemmerne stemmer på kryds og tværs uden skelen til blok eller partitilhørsforhold.

Det sidste indebærer videre, at kampen om at få skrinlagt en skyskraber ikke er slut med høringssvarene 20. november. Der skal fortsat kæmpes massivt, bredt og med tyngde, helt op til byrådsmødet inden jul, hvor den endelige beslutning skal træffes. For der er kun ét afstemningsresultat, som tæller, for det store borgerflertal af modstandere: Skyskraberprojektet skal lægges i graven.