Skyskraber i Hobro? I følelsernes vold

Bragt i Nordjyske, den 01-11-2023

Høringen om en skyskraber på 48 meter i Hobro ved Vesterfjord er nu i gang. En høring som slutter 20. november. Jeg vil i en læserbrevsserie her i Nordjyske fremsætte en række forskellige kritiske vinkler på skyskraberprojektet. Nærværende læserbrev er det femte i serien og handler om at være i følelsernes vold.

Skyskraberprojektet er uomgængeligt det emne, som der i denne tid snakkes mest om i Hobro. Det er der i og for sig ikke noget underligt i, fordi det er ekstremt at ville bygge en skyskraber på 48 meter i en mindre by som Hobro.

Ikke overraskende går debatten om en skyskraber i Hobro sommetider også over gevind, ikke mindst på Facebook hvor heftige kommentarer og udladninger på en underlødig måde ikke er noget sjældent syn.

Debatten og dens intensitet har også baggrund i, at forvaltningen med politisk opbakning ikke øjeblikkeligt stoppede skyskraberprojektet, hvilket havde været det naturlige, fordi der er tale om klar forskelsbehandling til nabobygherren, murermester Josva Floor, som efter borgerprotester med 47 mod-underskrifter måtte reducere byggehøjden fra 16,0 til 14,5 meter. Og er der noget, der kan vække vrede blandt folk, så er det, når der gøres forskel på folk. Så det ville være underligt andet, hvis ikke også Josva Floor er vred.

Nu har Josva Floor indsendt et forslag til en skyskraber på 17 etager, som skal ligge umiddelbart ved siden af hans boligkompleks i 4 etager på 14,5 meter. Forslaget fra Josva Floor viser, at han er et menneske med følelser og holdninger ligesom alle os andre, og at han føler afmagt, når han så direkte oplever forskelsbehandling fra forvaltningens og politikernes side. Ganske menneskeligt og en såre forståelig reaktion.

Som debatten skrider fremad, er der ingen tvivl om, at en skyskraber på 48 meter bringer mange følelser i spil. Jeg har mødt en del, som er i deres følelsers vold, hvilket kommer til udtryk ved harme, afmagt og vrede. Nogle står faktisk og dirrer, når de taler om, hvor ”tosset” og meningsløst en skyskraber på 48 meter vil være i ”lille” Hobro.

Når forvaltningen og politikerne på den måde helt ukritisk lister Bent Dahls skyskraberprojekt ind af bagdøren, så er der lagt i kakkelovnen fra alle sider til en voldsom debat. Årsagen til det sidste er også, at en skyskraber er et knopskydningsprojekt, som på ingen måde har noget med byudvikling baseret på en overordnet vision at gøre.

Mange er aldeles uforstående overfor, at vi i det hele taget skal bruge vores tid og energi på et projekt, der for længst skulle være lagt i graven. Så kan følelserne let få forrang, hvilket hæmmer debatten.