Sig nej til gave - den bliver alt for dyr

Bragt i Nordjyske, den 09-09-2023

HOBRO: Uagtet modstanden allerede er stor, skal udvalget for teknik og miljø 11. september behandle forslag til ny lokalplan, der skal give mulighed for at godkende en skyskraber på 15 etager svarende til 48 meter på Klochhusgrunden.

Det provokerer, at bygherren Bent Dahl ikke hurtigt fik klart nej til at bygge en skyskraber. Årsagen er, at bygherre Josva Floor – som har bygget lejlighedskomplekset lige over for Klochhuset – fik nej af byrådet til at bygge med en højde på 16 meter, men skulle reducere sluthøjden til 14,5 meter. To bygherrer behandles altså vidt forskelligt, men hvorfor?

”Vennetjenester” må være svaret. Bent Dahl må have gode kontakter til både det politiske og administrative niveau, som nu resulterer i et kæmpe arbejde med at udfærdige rammerne for en ny lokalplan. Den er problematisk af flere grunde:

For det første er forvaltningens forslag til ny lokalplan ekstraordinær rosenrød, fordi de undervurderer konsekvenserne. Her er det mest slående eksempel, at skyskraberen placeres i et såkaldt lavbundsareal, som pga. risikoen for oversvømmelser, så vidt muligt rent faktisk skal friholdes for byggerig. Men dette problem vil ifølge forvaltningen kunne løses ved hjælp af afværgeforanstaltninger.

Foranstaltninger eller ej. Jeg har ikke lyst til at bo i en skyskraber, når vi allerede her i sommers har oplevet ekstremt vejr. Det er yderst uansvarligt at bygge en skyskraber i et lavtliggende område, og vi risikerer at stå med en kæmperegning om 50 år til pumpeløsninger og andre typer barrierer.

For det andet er der vist ikke mange ud over forvaltningen, der mener den visuelle påvirkning ”vurderes at være lille, idet landskabsbilledet ikke vurderes væsentligt påvirket”. Naboerne omkring Klochhuset mener næppe, at det er underordnet, hvorvidt nabobygningen fremover bliver en skyskraber. Mon ikke naboerne tænker på skygge, vind, støj og salgspris?

For det tredje bør man som giver have for øje, om det, man ønsker ”at give tilbage til byen” overhovedet vil blive set på som en gave af hobrogenserne, og om projektet er realistisk og bæredygtigt på såvel kort som lang sigt.

Vi er mange, der ønsker Klochhuset jævnet med jorden. Det kan enten erstattes med et byggeri a la Josva Floors på den anden side af vejen, eller det kan blive til et grønt og rekreativt område, der vil give unik mulighed for bynær natur nær Vesterfjord.

I en tid med klimaforandringer har en skyskraber i et lavbundsområde som Klochhusgrunden ingen gang på jord, og pænt nej tak til hovsaløsninger og vennetjenester. Politikerne skal i stedet tænke langsigtet og visionært. Vi er alle glade for at modtage en gave, men at modtage en gave, der på sigt kan påføre os en kæmperegning, vil de fleste nok have sig frabedt.