Når man klokker i det

Bragt i Nordjyske, den 12-11-2022

Der er nok ingen tvivl om, at mange vil sætte pris på, hvis det forfaldne Klochhus på Jernbanegade 15 i Hobro bliver revet ned. Bygningen er faktisk så faldefærdig, at jeg ikke selv turde bo i en af lejlighederne. Samtidig er Klochhuset en rædsel for vores ellers skønne by.

Erhvervsmand Bent Dahl vil nedrive Klochhuset og i stedet bygge en skyskraber. I Hobro-målestoksforhold synes jeg, det er rimeligt at kalde det en skyskraber, fordi der er tale om et kompleks på 15 etager på omkring 46 meter. At bygge en skyskraber i Hobro kan være en god idé, men slet ikke på Klochhusgrunden.

Her skal vi have in mente at lige over for Klochhusgrunden, fik iværksætter Josva Floors boligprojekt på Jernbanegade 12 et nej af byrådet i 2020 til at bygge et kompleks, der var 16 meter højt. Josva Floor blev bedt om at reducere sluthøjden til 14,5 meter blandt andet for at mindske generne for naboerne. I dag står der et flot boligkompleks på Jernbanegade 12 med 41 lejligheder.

Får Bent Dahl lov til at bygge et boligkompleks med en højde på 46 meter over på den anden side af vejen, bør alarmklokkerne ringe med det samme i forvaltningen. For hvorfor skal to iværksættere behandles så forskelligt?

I mine øjne er der tale om usaglig sagsbehandling fra forvaltningens side, og der må gælde et ”lighed for loven”, når omstændighederne er ens.

Målet må naturligvis være, at Klochhuset rives ned, og at der gives tilladelse til et byggeri, som ligner det færdige boligkompleks på den anden side af vejen. Dette gælder ikke mindst i forhold til højden.

Jeg undrer mig over, hvorfor forvaltningen ikke sagde nej til Bent Dahls projekt med en tilkendegivelse om, at hans boligprojekt på Klochhusgrunden maksimalt må være 15 meter højt for ikke at bryde lighedsprincippet.

Eller også kunne forvaltningen anvise en anden grund i byen, som kunne bære et byggeri på 46 meter. Her har forvaltningen i min optik tydeligvis klokket i det. Vi borgere burde nemlig slet ikke skulle forholde os til, om vi vil have en skyskraber på Klochhusgrunden.

Nu er vi nødsaget til at forholde os til en skyskraber, fordi projektet ikke i rette tid blev standset. Det er svært at forstå, hvorfor der sker forskelsbehandling.