Vi alene vide - vi alene gøre

Bragt i Nordjyske, den 28-05-2021

Desværre har vi en regering, hvor det virker som om, at magten er steget dem til hovedet. Magten korrumperer tilsyneladende. Og som lederen i Nordjyske rammende for nylig spørger (26.5): ”Slut med at tromle?”

Baggrunden for lederen er flytningen af Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, der blandt andet huser udvisningsdømte kriminelle udlændinge.

Uden på nogen måde at inddrage eller blot orientere støttepartierne foreslog regeringen at flytte udrejsecenteret til Langeland.

Samtidig er det kommet frem, at regeringen betalte 13,5 millioner kroner for den gamle gård, hvilket næsten er en fordobling af købssummen fra 2008. Og købet skete endda uden at besigtige bygningerne. Åbenbart havde regeringen mere end almindeligt travlt, og derfor skalter og valter man efter forgodtbefindende med skatteborgernes penge.

Forslaget om at flytte udrejsecenteret til Langeland måtte regeringen opgive, da støttepartiet SF afviste forslaget, angiveligt fordi de har deres eneste borgmesterpost på netop Langeland, og de borgerlige ønsker et udrejsecenter på den ubeboede ø, Lindholm.

Men hvorfor inviterede regeringen ikke engang støttepartierne til kaffe, inden de foreslog at flytte udrejsecenteret til Langeland? Eller hvorfor forhørte regeringen sig ikke hos de borgerlige partier, således at mulighederne for en bred aftale blev afdækket?

Svaret ligger ligefor: Fordi regeringen er vant til at køre hele ”butikken Danmark” selv, og de inddrager kun partierne, når det er absolut nødvendigt.

Det samme oplevede vi med minksagen, hvor regeringen nedlagde minkerhvervet uden på nogen måde at inddrage de øvrige partier. Inddragelsen skete først på bagkant, da regeringen fandt ud, at nedlæggelsen var uden lovhjemmel. Støttepartierne reddede dengang regeringen og Mette Frederiksen.

Regeringens tilgang er desværre ”vi alene vide, vi alene gøre”. Magten er steget regeringen til hovedet, ja magten korrumperer. Det er synd og skam for vores velfungerende folkestyre, at regeringen på den måde negligerer almindelige skrevne som uskrevne spilleregler om inddragelse og medindflydelse.

Er regeringen efter fadæsen omkring udrejsecenteret nu færdig med at tromle hen over hovedet på de andre partier? Her knap to år inde i valgperioden er der intet, som peger i den retning.

Spørgsmålet er nok snarere, hvor længe Det Radikale Venstre og Sofie Carsten Nielsen kan holde til at være regeringens dikkende vedhæng?