Usmageligt partiskifte

Bragt i Nordjyske, den 08-06-2021

”Der er lidt egoisme i det, set fra min og Læsøs side”. Ja sådan udtaler borgmester på Læsø, Karsten Nielsen, om sit partiskifte fra Dansk Folkeparti til Venstre. Videre udtaler Karsten Nielsen, at ”hvis jeg skal fortsætte i kommunalbestyrelsen efter det kommende valg, så ser jeg de bedste chancer for mig selv og for Læsø hos et lidt større parti end Dansk Folkeparti”.

Jamen altså, hvad er det for en tilgang at have til de politiske partier, som er så afgørende vigtige for det demokrati, vi netop har hyllet her Grundlovsdag? Jeg harmes virkelig over begrundelsen for partiskiftet.

Et partiskifte der reelt set alene er funderet i et ønske om at fortsætte som borgmester, og derfor faldt valget på et parti med mange borgmesterposter, og et parti som står stærkt på Læsø.

Det er naturligvis helt legitimt at skifte parti, fordi ens holdninger ikke nødvendigvis er fastlåste over et længere livsforløb, men at gøre det med årsag i egen vinding nærmest fra den ene dag til den anden lige før et valg er usmageligt.

Partiskift i et kommunalvalgsår hører desværre langtfra til sjældenhederne. Der er mange søgte begrundelser, men en klassisk årsag er ønsket om at øge egne chancer for indvalg eller ren stemmemaksimering. Karsten Nielsens begrundelse for partiskiftet er i mine øjne en klar desavouering af partierne og partiernes eksistensberettigelse, rolle og funktion i et levende demokrati.

Det bliver spændende at se, om vælgerne på Læsø her til kommunalvalget i november giver Venstre og Karsten Nielsen en begmand. Lad os håbe det for partiernes og idéernes skyld.

Får Karsten Nielsen et dårligt valg, kan det være, han skifter parti igen – altså hvis de andre partier vil lade ham indmelde. For det er åbenbart ét fedt for Karsten Nielsen, hvilket parti man er medlem af.