Tysk er yt

Bragt i Nordjyske, den 29-09-2021

Tysk er yt. Det ser vi desværre på mange niveauer og i mange henseender.

I det seneste nummer af Grænseforeningens medlemsblad, Grænsen, er der fokus på denne problemstilling. Overordnet set er der mange indikationer på, at det tyske sprog og kultur skal gøres langt mere tilgængeligt for danskerne.

En undersøgelse som YouGov har lavet for Grænsen viser, at det kun er hver anden dansker, som bakker op om, at det er vigtigt, børnene lærer tysk i folkeskolens 5.-9. klasse. Men det er ikke kun i folkeskolen, at tysk som sprog er i krise og har et blakket image.

På det almene gymnasium er andelen af elever, der vælger at fortsætte med tysk gået tilbage over de seneste 15 år, og andelen der vælger tysk på højniveau er næsten halveret i samme periode.

Endelig har tysk på universiteterne det laveste antal studerende med 65 i 2021. Det skal ses overfor, at i 2011 begyndte 124 elever at studere tysk på universiteterne.

Tysk er altså på tilbagemarch i alle henseender.

Det er dog positivt, at 8 ud af ti danskere ikke finder, at det tyske sprog er påvirket negativt af de mange krige mellem Danmark og Tyskland. For dengang jeg selv gik i folkeskole i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, var der utvivlsomt en holdning om, at tyskerne som folk mere generelt var skyld i 2. Verdenskrig, og det medførte videre et negativt syn på vores naboland og på det at lære og tale tysk.

Sådan er det heldigvis ikke længere. Men omvendt er det problematisk, at så mange finder det lidet vigtigt at lære og forstå tysk.

Det tyske sprog tales ikke kun i vores store naboland Tyskland, men er også udbredt i Østrig og Schweiz samt tales og forstås i mange lande i Østeuropa og i de baltiske lande. Så det væsentlige argument for at lære tysk, nemlig at Tyskland er vores store naboland mod syd, kan bredes ud til mange europæiske lande.

Samhandlen med Tyskland, som sammen med USA og Sverige udgør vores vigtigste eksportmarkeder, er også en god grund til, at det tyske sprog bør spille en langt større rolle i uddannelsessystemet.

Tysk er kort sagt yderst vigtigt for vores erhvervsliv og det gælder såvel i grænseregionen i Sønderjylland som i resten af Danmark.

Vi kommer ikke udenom, at vi alle må løfte den opgave at tale tysk op, og vi skal se på viden om Tyskland og det tyske sprog som en del af almendannelsen. Vi må løfte tysk fra en tidlig alder i skoleregi, og vi må se på, om der er det tilstrækkelige antal timer til at løfte vores tysksproglige evner.

Regeringen og Folketingets partier bør derfor komme med en handlingsplan og strategi for, hvordan vi dels løfter det tyske sprog blandt os danskere, og dels hvordan vi får indlejret en norm om, at det at kunne og forstå tysk er en nødvendighed og essentielt for almendannelsen.