Hvem skal være borgmester?

Bragt i Nordjyske, den 03-11-2021

Hvem skal være borgmester, er et helt centralt spørgsmål her, hvor vi den 16. november skal til stemmeurnerne.

Borgmesterposten er den post, der giver mest indflydelse. De partier og lokallister der af forskellige grunde ikke bejler til borgmesterposten, bliver da også udspurgt om, hvem de peger på som borgmester.

Spørgsmålet om borgmesterposten er derfor både interessant og afgørende. For det er vel ikke ét fedt, hvem der bliver borgmester? Nej, selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvem der bliver borgmester.

Partier og ideologier betyder i mange henseender ikke meget i kommunalpolitik, og det gør det heller ikke, når vi taler om borgmesterposten. I stedet betyder kvalifikationer, engagement og pondus langt mere for, hvem der bliver borgmester. En borgmester skal kunne sætte en retning og have en klar vision for, hvad de vil med kommunen.

Desuden skal en borgmester have politiske mål og idéer, og den vision, som de skitserer, skal kunne konkretiseres og til slut udmøntes. De sidste forhold er afgørende, fordi vi alt for ofte oplever idéforladte visioner, som flyver i luften uden nærmere beskrevet indhold og konkret uddybning.

Et par eksempler: Hvis jeg bliver borgmester, vil jeg ”samle kommunen”. Øh ja, hvem vil ikke det? Det interessante er her, hvilke problemer opleves, og hvordan tænkes de løst?

Et andet eksempel: Hvis jeg bliver borgmester, vil jeg ”gøre vores kommune mere bæredygtig og klimavenlig”. Samme kritiske spørgsmål kan også her stilles.

Vi vælgere er blevet mere aktive, kritiske og bevidste om, at vi kan benytte en række forskellige platforme for at gøre vores indflydelse gældende. Her savner jeg bud fra borgmesterkandidaterne på, hvordan de vil inddrage borgerne i det løbende politiske arbejde mellem valgene.

Undersøgelser har vist, at byrådsmedlemmerne oplever, at forvaltningen har for stor magt. Skal denne udfordring reduceres, kan borgmestre og byråd med fordel inddrage borgerne langt mere. Det giver større tilfredshed blandt borgerne, men det gør det også lettere at være borgmester eller byråd, for er borgerne blevet inddraget, har de politiske beslutninger større legitimitet og rækkevidde.

Den gode borgmester skal udvise politisk lederskab. De skal kunne definere problemerne, foreslå løsningerne, og de skal i højere grad inddrage borgerne.

Så kære aspiranter til at blive borgmester: Vis lederskab her i valgkampen, vis hvad I vil, vis jeres evner, vis I har holdninger og vis, at det ikke er ét fedt, om du eller en anden bliver borgmester.

Vi vælgere skal jo helst have en eller anden idé om, hvor vi skal sætte vores kryds.