Groteske SF-forslag er uden gang på jord

Bragt i Nordjyske, den 19-06-2021

I Nordjyske (14.6.) fremsætter partiformanden for SF, Pia Olsen Dyhr, otte forslag om at sænke tempoet i hele samfundet efter coronakrisen. Ifølge Dyhr har det været et hårdt år for de offentligt ansatte, som risikerer at blive ramt af stress. I mine øjne er Dyhrs tilgang helt forfejlet og grotesk.

For det første har Dyhr kun fokus på de offentligt ansatte. Nuvel, vi ved godt, at SF ikke er begejstret for det private erhvervsliv, men at de så tydeligt markerer et fokus på de offentligt ansatte, er en hån mod de privatansatte og ikke mindst de erhvervsdrivende, hvoraf mange har været yderst hårdt ramt under coronakrisen.

For det andet nævner Dyhr et forslag om, at kontrolkravene til de ledige skal fjernes resten af året. Her viser Dyhr og SF, at de slet ikke har forstået, hvilke forhold der har gjort sig gældende under coronakrisen. Jobcentrene har for eksempel ikke kunnet iværksætte virksomhedspraktikker, hvorfor mange ledige under coronakrisen ikke har været udsat for kontrol og jobafprøvninger. De har med andre ord kunnet gå hjemme.

Nu har corona så heldigvis lettet taget i vores hverdagsliv, og så mener Dyhr i ramme alvor, at vi ikke skal stille krav til de ledige, men blot lade dem fortsætte med at gå hjemme. Med andre ord skal de ledige modtage offentlig forsørgelse uden at blive stillet over for modkrav. Samtidig er vi i en tid, hvor mange virksomheder og sundheds- og ældreområdet efterspørger arbejdskraft.

For det tredje nævner Dyhr også et forslag om, at for eksempel sygeplejersker og pædagoger kan have glæde at gå ned på 30 timer om ugen i en periode. Spørgsmålet om arbejdstid er imidlertid et anliggende mellem den ansatte og arbejdsgiver og er altså ikke et spørgsmål, som ”staten-Danmark” eller SF og Dyhr skal blande sig i.

SF og Pia Olsen Dyhr har med sine forslag om ”sænk tempoet og let presset” foretaget en svært ejendommelig analyse af de udfordringer, som Danmark og danskerne står over for. Virksomhederne, herunder ikke mindst turistbranchen og handelslivet, har brug for at komme oven vande igen efter et hårdt år præget af corona, og de ledige har brug for at komme i arbejdsprøvninger eller allerbedst at komme i job.

Disse groteske SF-forslag har ingen gang på jord. Derimod fortæller forslagene os, hvad SF er for et parti. Nu hvor SF er regeringens kæledække, prøver SF at komme med forslag, der skal tilgodese deres egne kernevælgere – de offentligt ansatte – i stedet for at komme med brugbare og realistiske forslag, der skal få os godt videre efter coronakrisen.