Ensporet og ligegyldigt

Bragt i Nordjyske, den 10-09-2021

Nordjyske bringer (8.9.) et længere interview med professor emeritus Henning Jørgensen om regeringens reformudspil ”Danmark kan mere I”. Når du læser interviewet, får du den fornemmelse, at den interviewede ligeså godt kunne være en politiker fra Enhedslisten eller SF.

Nuvel, det er nu sjældent, jeg har hørt Henning Jørgensen udtale sig specielt positivt om borgerlige idéer eller tanker, og det kommer sandelig da også til udtryk i det yderst ensporede interview, eksempelvis:

Regeringen abonnerer på den gammeldags politik fra Corydon- og Thorning-perioden; omfordelingen af forskningsmidler mellem den offentlige og private sektor er usolidarisk; akademiker-bashing ses ved forslaget om at skære i dagpengene for nyuddannede, hvilket åbenbart også er usolidarisk; virksomhederne er forkælede og arbejdsgiverne kræsne; der stilles for få krav til det private erhvervsliv; danske arbejdsgivere gemmer sig i arbejdsmarkedspolitikken og løfter ikke deres samfundsansvar.

Når du læser disse synspunkter, bliver jeg harm. Intervieweren går slet ikke Henning Jørgensen på klingen, men lader bare synspunkterne stå uanfægtet, samtidig med det ser ud som om, at synspunkterne har grobund i solid forskning.

Det er velkendt, at Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA) er et institut der vægter venstreorienterede (socialistiske) synspunkter højere end højreorienterede mere borgerlige synspunkter, når vi anskuer fordelings- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Her har Henning Jørgensen været en af de mest fremtrædende repræsentanter for denne position.

Derfor er det også utrolig ærgerligt, at Nordjyske ikke bringer et modinterview på de samme sider med en forsker, der har en anden og i mine øjne langt mere nuanceret tilgang til regeringens fremlagte reformudspil.

Forskning skal være uvildig og upartisk. Selvfølgelig kan ens egne politiske holdninger skinne igennem, og det gælder ikke mindst på det samfundsvidenskabelige område, men det her interview går langt over stregen og er reelt set ubrugeligt, fordi det er så ensporet. Derfor bliver interviewet ligegyldigt. Beklager Nordjyske, men det er vist en ommer.