Varme hænder frem for bygninger

Bragt i Nordjyske, den 07-02-2020

Jeg foretrækker så absolut borgerkontakt og varme hænder frem for administrative medarbejdere og bygninger. Derfor glæder det mig, når jeg i Nordjyske 30. januar læser, at byrådet i Mariagerfjord vil undersøge muligheden for at samle kommunens fire matrikler i Hobro til ét rådhus.

Stod det til mig, blev også matriklerne (rådhusene) i Arden og Mariager nedlagt, således at kommunen alene har til huse i den gamle rådhusbygning i Hadsund og så et nyt rådhus i Hobro. En lille kommune som Mariagerfjord bør på ingen måde have så mange matrikler som i dag. Det er der flere grunde til:

For det første opnår du stordriftsfordele i form af administrative personalereduktioner. For det andet er der logistik- og transportomkostninger forbundet ved mange matrikler. For det tredje reduceres omkostningerne til den løbende drift og vedligeholdelse af bygningsmassen. Endelig bliver der lettere adgang for borgerne, hvor mantraet i højere grad bliver ”én kommune, én indgang”.

I en digital verden er det nærmest ubetydeligt, hvor meget den enkelte borger tropper op på selve rådshuset for at konsultere en medarbejder, dog med Jobcenteret og Borgerservice som betydelige og selvfølgelige undtagelser. Samtidig er det vigtigt at have sig for øje, at for hver gang der bruges penge på bygningsmasse, transport, ledelse og administration mere bredt, ja så er der tilsvarende færre penge til lærere, pædagoger, sosu-medarbejdere, socialrådgivere, visitatorer m.fl.

Kort sagt ønsker jeg at bruge penge på medarbejdere, der har direkte borgerkontakt frem for bygninger. Så kære byråd: Sæt gerne i gang hurtigt – og tag nu at samle så mange kommunale matrikler som overhovedet muligt i første omgang. Udskydes for eksempel en beslutning om at lukke rådshusene i Arden og Mariager, så bliver det alt andet lige sværere på sigt.