Stærkt redskab at sætte pris op

Bragt i Nordjyske, den 15-03-2019

Folketingskandidat Marie Bjerre og regionsrådsmedlem Martin Bech, begge Venstre, argumenterer (7.3.) for, at ”øgede afgifter på cigaretter er for letkøbt”. Læserindlægget har baggrund i, at flere partier – herunder de Konservative – ønsker at øge prisen for en pakke cigaretter til 60 kr., fordi der for første gang i mange år er set en stigning i antallet af børn og unge, som begynder at ryge.

Det grundlæggende princip bag argumentationen hos Marie Bjerre og Martin Bech er, at det enkelte menneske skal have plads og frihed til at begå fejl, så det enkelte menneske skal ikke begrænses af snærende bånd fra staten med eksempelvis høje afgifter på cigaretter. Argumentationen følger den klassiske liberale logik om, at mennesket – uanset alder – er stærkt og selvstændigt, og på et fuldt oplyst grundlag træffer egne (egoistiske) valg om for eksempel at ryge.

I mine øjne er der tale om en grov forsimpling af børn og unges måde at handle på, men det er sådan set også derfor, at jeg ikke er liberal. Jeg er konservativ. For mig skal ansvaret for det enkelte menneske ses i sammenhæng med fællesskabsfølelsen.

Voksne har naturligvis et selvansvar. Forældre har et betydeligt ansvar for at modvirke, at deres barn ikke begynder at ryge. Men dertil så at sige, at børn og unge kan løfte deres eget ansvar, og på et fuldt oplyst grundlæg træffe gode og sunde valg, er unægtelig et stykke.

Jeg mener, at vi aktivt skal bekæmpe børne- og ungdomsrygning. Et stærkt redskab er her at sætte prisen op på en pakke cigaretter til 60 kr., sådan som de Konservative foreslog det i deres rygeudspil fra februar. Gennemføres dette forslag, så viser vi voksne også, at vi tager ansvar for vores børn og unge og tager dermed også ansvar for de kommende generationer.