Konservativ i kørestol

Bragt i Nordjyske, den 05-10-2019

I april havde jeg et længere indlæg – ”Ramt af en politisk bacille” – i Nordjyske, som handlede om mig og politik. Det affødte en tilbagemelding gående på, at ”hvordan kan jeg støtte de Konservative, når jeg sidder i kørestol – de blå partier er da ikke ligefrem handicapvenlige?”

Tilbagemeldingen overrasker mig nu ikke, om end det ikke er tit, den opleves så eksplicit.

Tidligere har jeg været ganske aktiv i lokalt handicappolitisk arbejde for Danske Handicaporganisationer, herunder også tre år som formand for et lokalt handicapråd. I det hele taget har jeg mødt mange mennesker med handicap igennem mit nu 42-årige liv, og jeg må sige, at det er yt at være borgerlig og samtidig have et handicap. Faktisk vækker det forundring, og ”hvordan kan det være?” Og ”kan du ikke forstå, at…”

De fleste mennesker med handicap stemmer rødt eller på Dansk Folkeparti. En overordnet grund er, at mange mennesker med handicap opfatter kommunerne og sagsbehandlerne som et ”system”, der ikke ønsker dem det godt, og så føles det mere rigtigt at støtte et parti, som vægter en stor offentlig sektor. Samtidig er det en udbredt holdning, at de borgerlige ikke varetager ”de svagestes” interesser, men kun har fokus på eksempelvis skat og erhvervsliv.

Det sidste synes jeg selvsagt ikke er rigtigt, og det gav jeg også udtryk for i det svar, jeg gav til ham, der reagerede på mit indlæg. I mit svar skrev jeg: ”For mig er der ingen modsætning mellem det at have et handicap og støtte de Konservative. Et vigtigt element i den konservative ideologi er socialkonservatismen, som betoner, at svage grupper skal hjælpes og støttes”.

Inden for statskundskaben forskes der blandt andet i, hvilket partier der ejer hvilke emner. Og her er der ingen tvivl om, at der for de Konservative ligger en opgave i at tage mere emneejerskab, når vi taler om at sikre den personlige frihed og skabe lige muligheder for mennesker med handicap. Arbejdet blev fornemt begyndt med vor tidligere konservative børne- og socialminister, Mai Mercado, det blev bredt anerkendt, men arbejdet bør fortsættes. For der skal et langt sejt træk til at flytte mennesker med handicap til at stemme konservativt.