Forståelig udmeldelse

Bragt i Nordjyske, den 10-08-2018

I Nordjyske 8/8 kan vi læse, at byrådsmedlem i Mariagerfjord, Jan Andersen, for nylig har meldt sig ud af DF. Begrundelsen er blandt andet, at Jans Andersens to byrådskolleger har meget fravær grundet deres dobbeltmandater. Her tænkes nok ikke mindst på kollegaen Pia Adelsteen, som også sidder i Folketinget.

Allerede i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne så vi, at der var kurrer på tråden mellem de tre byrådsmedlemmer. Her virkede det udadtil som om Pia Adelsteen foretrak, at få skrevet eksakte politiske punkter ind i konstitueringsaftalen fremfor at have to udvalgsformandsposter. Ejendommeligt fordi det er flot at have to udvalgsformandsposter med kun tre sæder i byrådet. Og alt andet lige er du i den grad med til både at formulere og implementere politikken, når du er udvalgsformand. Som udvalgsformand sidder du så at sige med rorpinden.

Men lad os se på statistikken, hvor god er Adelsteen til at leve op til hvervet som byrådsmedlem? Siden årsskiftet, hvor denne byrådsperiode begyndte, har der været otte byrådsmøder. Pia Adelsteen har deltaget i seks møder, altså en fraværsprocent på 25 procent.

Pia Adelsteen har sæde i arbejdsmarkedsudvalget. Her har der været seks møder, og her har Pia Adelsteen deltaget i de fire, altså et fravær på ca. 33. pct. Et mere retvisende billede fås først, når vi kan anskue alle møder i 2018, men en tendens tegner sig.

Pia Adelsteen udtaler til Nordjyske, at ”alle byrådspolitikere har et erhverv ved siden af, og mit er at sidde i Folketinget”. Det at sidde i Folketinget svarer altså ifølge Adelsteen til at være landmand eller skolelærer, for at nævne to grupper som er talstærkt repræsenteret i byrådene, fordi det at sidde i Folketinget tilsyneladende ifølge Adelsteen svarer til et normalt 37 timers arbejde. Hvor mange vælgere er mon enig i dette synspunkt? Samtidig har folketingsmedlemmer opnået et betroet hverv for en periode af vælgerne, mens at være landmand eller skolelærer er en selvstændig beslutning. Undersøgelser viser også, at folketingsmedlemmer har stort mødefravær, hvis de tillige er valgt til enten byråd eller regionsråd.

Jan Andersen virker som en kapabel politiker, som har gjort et godt stykke arbejde og har været en synlig udvalgsformand.

Jan Andersen skal nu gøre op med sig selv, hvad han vil. Løsgænger resten af perioden, danne en lokalliste eller melde sig ind i et andet parti. Det sidste falder naturligt for, og som medlem af De Konservative synes jeg ikke overraskende, at Jan Andersen skulle overveje De Konservative. Jeg er sikker på, at den lokale formand Karsten Elkjær og byrådsmedlem Jens-Henrik Kirk gerne byder Jan Andersen på en kop kaffe.

Uanset hvilken beslutning Jan Andersen beslutter sig for, så forstår jeg udmeldelsen af Dansk Folkeparti. Nogle gange må man trække en streg i sandet.