Find besparelserne i administrationen

Bragt i Nordjyske, den 28-08-2018

Som vi har kunnet læse i Nordjyske gennem de sidste uger, skal Mariagerfjord Kommune spare 123 millioner kr. i 2019-budgettet. Det er grotesk mange penge, og skyldes bl.a. det kommunale udligningssystem, som atter engang har udvist ufuldstændigheder. I dette læserindlæg vil jeg komme med forslag til, hvordan nogle af de 123 millioner kr. kan findes.

Én kommune ét rådhus. I en forholdsvis lille kommune som Mariagerfjord giver det ikke mening at have centraladministrationen delt på fem matrikler, heraf to i Hobro.

At lægge fem rådhuse sammen giver naturligvis en pæn engangsudgift i forbindelse med samlingen (der skal evt. bygges nyt storrådhus), men det vil tjene sig ind på sigt ved salg af de gamle rådhuse og ikke mindst løbende reducerede omkostninger til løn og vedligehold.

Ofte hører man med rette, at vi ikke skal skære i kernevelfærden, dvs. i de varme hænder, men i stedet skal skære i embedsværket, dvs. skære i de kolde hænder. Tankegangen er helt rigtig, ikke mindst når vi ved, at der bliver flere ældre og handicappede, og normeringerne i daginstitutionerne i mange år har været på et lavt niveau.

Men sker det rent faktisk, når der foretages besparelser i kommuner eller regioner? Min egen erfaring som tidligere offentligt ansat er, at det sker sjældent.

Hovedårsagen er, at det altovervejende er direktør og chefer i centraladministrationen, som udformer besparelsesforslagene, og i og med offentlige chefer opgavemaksimerer, ja så personalemaksimerer de også.

Det er nemlig sjovere og mere udfordrende at være chef i en stor enhed med mange ansatte end det modsatte. I mine øjne kan der spares mange HK`ere, Akademikere (AC`ere) og chefstillinger, herunder også teamledere, koordinatorer og chefkonsulenter. Alle disse grupper er primært ansat i centraladministrationen.

I mine øjne bør byrådet i Mariagerfjord Kommune bede direktørerne om at få et detaljeret organisationsdiagram, som tillige inkluderer antal ansatte opdelt på faggrupper.

Og alle faggrupper skal inkluderes, og det gælder også chefer, teamledere mfl. Når byrådet har fået en detaljeret opgørelse, er det deres opgave alene – uden chefindblanding – at sige, at her kan der spares x antal stillinger fordelt på de og de faggrupper.

Byrådet kunne også som øvelse sige: At hvis vi sparer en hjemmehjælper eller en lærer væk, så skal vi spare tilsvarende i administrationen, fordi fokusset bør være at bevare så mange frontmedarbejdere som muligt.