Til stor irritation

Bragt i Randers Amtsavis, den 20-03-2014

I Randers Amtsavis den 18. marts kunne vi læse, at Randers Cityforening i et samarbejde med Randers Kommunes tekniske forvaltning har belyst parkeringsforholdene i Randers midtby. Det er en god idé at belyse parkeringsforholdene, men det er vigtigt at have sig for øje de særlige forhold, der gør sig gældende med hensyn til parkeringspladserne for borgere med handicapbil. Altså forholdene for de parkeringspladser der førhen blev benævnt invalidepladserne.

For eksempel er der nu indført tidsbegrænsning på en time for de to handicapparkeringspladser ved banken på Østervold. Det er et stort problem med denne tidsbegrænsning, fordi det er meget svært for en handicappet at klare ærinder på en time, når man samtidig har in mente, at det tager længere tid for en handicappet at komme ud og ind ad bilen og derpå frem til bestemmelsesstederne. Denne nyligt indførte tidsbegrænsning er også til stor irritation for de handicappede, som går til fysioterapi i Provstegade.

At etablere tidsbegrænsninger på handicapparkeringspladser skal man i det hele taget være yderst varsom med. Det besværliggør en masse, og det gør hverdagslivets gøremål mere hårdt for de handicappede.