Lukningstruet skole i Fårup

Bragt i Randers Amtsavis, den 07-10-2014

Forslaget fra skoleforvaltningen og de 26 byrådsmedlemmer vil ved en vedtagelse få vidtrækkende konsekvenser for Fårup Skole, og skolen vil reelt set være lukningstruet om fem-syv år. Forslaget indebærer nemlig følgende tre elementer:

For det første går forslaget ud på at lukke overbygningen (7.-9. klasse) på Fårup Skole.

For det andet bliver skoledistriktet for Fårup Skole reduceret. Her skal det siges, at skoledistriktet i forvejen er yderst lille.

For det tredje ligger forslaget ikke op til at lukke naboskolen i Asferg.

Med disse tre elementer in mente er der på ingen måde lagt op til, at der skal være en robust og levedygtig skole i Fårup. Ja faktisk bliver Fårup Skole den næstmindste skole i Randers Kommune allerede fra skoleåret 2016-17, kun Asferg Skole er mindre.

Fårup Skole vil i skoleåret 2020-21 ifølge prognoserne have 120 elever svarende til, at der i gennemsnit går ca. 17 elever i hver af de syv klasser. Et så lavt elevantal gør skolen sårbar og lidet modstandsdygtig over for pludselige frafald af elever.

Det er svært at forstå ønsket i forslaget om to ”mikro-skoler” som naboskoler, altså det forhold at bevare en skole i både Asferg og Fårup.

De to skoler kommer til at kæmpe bravt om eleverne, når årgangene ifølge prognoserne bliver mindre. Jeg tror, at der vil ske det, at de to skoler vil kæmpe hinanden ihjel, fordi skolerne i forvejen er så små og sårbare.

Som jeg forstår forslaget, så er det meningen fra skoleforvaltningen og de 26 byrådsmedlemmer at skabe robuste og levedygtige skoler, helst med høje klassekvotienter samt sikre en høj faglig bæredygtighed blandt lærerne (for eksempel via linjefagsuddannede lærere). I Randers Kommunes nordvestlige hjørne gør man det stik modsatte. Forslaget er i mine øjne meget lidt fremsynet og udviser ingenlunde rettidig omhu.

Men for at det ikke skal være løgn, så drypper skoleforvaltningen og de 26 byrådsmedlemmer en ordentlig gang ekstra malurt i bægeret:

Minsandten om de ikke sender overbygningseleverne fra Fårup til Blicherskolen i Spentrup. Også dette element i forslaget strider imod intentionerne hos skoleforvaltningen og de 26 byrådsmedlemmer:

Det skyldes, at idéen i forslaget er at sende overbygningseleverne mod Randers og langs de store færdselsårer. Her sender forslaget eleverne 14 km stik øst mod Spentrup med en forventet transporttid i skolebus på ca. 45 minutter hver vej. Desuden sender forslaget eleverne ad små snoede veje på tværs af de store færdselsårer.

Jeg har talt med mange forældre her i Fårup. Jeg har endnu ikke mødt en eneste, som vil sende deres barn til Blicherskolen i Spentrup. Antager vi, at 70 pct. fravælger Blicherskolen til fordel for en privat-/friskole, så opnår skoleforvaltningen og de 26 byrådsmedlemmer et tilsvarende tab af det forventede provenu.

Kunne forslaget set med Fårup-briller se værre ud? Ja skolen i Fårup kunne være forslået lukket, hvilket dog objektivt set imidlertid er svært for byrådet, fordi Fårup er en af Randers Kommunes største landsbyer.

Men forholdene for en robust kommuneskole i Fårup er med forslaget imidlertid gjort så vanskelige, at skolen er lukningstruet. Såfremt der ikke ændres afgørende på nogle af de tre forhold, som jeg skitserede først i dette læserindlæg, ser fremtidsudsigterne yderst dystre ud.

Men alternativet ligger lige til højrebenet: Privatskolen for Fårup og omegn!