Hvorfor Gjerlev-Enslev og ikke Asferg?

Bragt i Randers Amtsavis, den 21-08-2014

I Randers Amtsavis den 16. august behandles dette spørgsmål forholdsvis indgående i artiklen ”Asferg Skole er et varmt emne”. Spørgsmålet er ikke mindst interessant for de, som bor i Gjerlev og Enslev og områderne heromkring, fordi de jo med rette gerne vil vide, hvorfor Asferg Skole ikke skal lukkes, når deres skole i Gjerlev-Enslev ønskes lukket.

Går man i dybden med spørgsmålet ved at læse den rapport, som skoleafdelingen og de 26 byrådsmedlemmer har skrevet, så er det faktisk også svært at forstå, hvorfor der er så stor forskel mellem skolerne i Asferg og Gjerlev-Enslev. I rapporten argumenteres der for, hvorfor Gjerlev-Enslev Skole skal lukkes, men omvendt blotlægger rapporten ikke, hvad det er for forhold, som sikrer en skole i Asferg.

Skolen i Asferg vil i 2017-18 have 118 elever, i 2021-22 vil der ifølge prognosen være 110 elever mod 142 i indeværende skoleår. Denne mærkbare nedgang i elevantallet skal ses i sammenhæng med, at skolen geografisk har to skoler på hver sin side i henholdsvis Fårup og Spentrup. Så hvad er egentlig grunden til, at Asferg Skole skal bevares, når skolen i Gjerlev-Enslev ikke skal? Her er tre bud på et svar:

For det første kan det være fordi, at der er større frygt for, at der oprettes en friskole i Asferg end i Gjerlev-Enslev. Dette forhold har skoleafdelingen og de 26 byrådsmedlemmer helt givet generelt indkalkuleret i deres fordele-ulempe-kalkuler.

For det andet – og i forlængelse af det første – kan det være, at skoleafdelingen og de 26 byrådsmedlemmer hellere vil have, at skolen i Asferg ad åre lukker sig selv for derved at undgå en friskole. Måske håber de på en situation a la den ved Hald-Kærby Skole, hvor faldende elevtal fik mange forældre til at trække deres børn ud af skolen, og skolen dermed så at sige lukkede sig selv.

For det tredje kan det være, at Dansk Folkeparti med Frank Nørgaard fra Asferg i spidsen simpelthen har sagt til Venstre og Socialdemokraterne: ”Hvis Dansk Folkeparti skal med i skolestrukturforliget, så skal Asferg Skole bevares”. Måske har Dansk Folkeparti stillet et ultimatum, som Venstre og Socialdemokraterne tilsyneladende ikke har villet sidde overhørig for at få et bredere skoleforlig med flere mandater bag sig, jævnfør at Dansk Folkeparti har tre byrådsmedlemmer.

Hvorom alting er, så fortjener borgerne i Gjerlev-Enslev at få klar besked om, hvad der er op og ned i debatten. Eller sagt på en anden måde: hvorfor skal Gjerlev-Enslev Skole lukkes, når skolen i Asferg ikke skal?