Hvorfor fortsætte kamp om vindmøller?

Bragt i Randers Amtsavis, den 24-06-2014

Debatten florerer atter igen for alvor i Randers Kommune om opsætning af storvindmøller på land. Denne gang handler debatten om opsætning af syv storvindmøller ved Binderup nær lokalområdet Udbyhøj, Råby, Dalbyneder og Dalbyover. Ikke overaskende er protesterne betydelige, og det er ligetil at forstå.

Vi har tidligere oplevet det samme her i Fårup, hvor Byrådet endte med at tilsidesatte betydelige borgerprotester, og vedtog at opsætte tre storvindmøller ved Trikelshøj nær Fårup by. Dengang blev der indsamlet 647 indsigelser og bemærkninger mod storvindmøllerne ved Trikelshøj, men disse indsigelser blev reelt set ”blot noteret” af byrådsflertallet.

Det er demokratisk betænkeligt, at et flertal i byrådet i Randers Kommune igen og igen tilsidesætter de mange borgerprotester om ikke at opsætte storvindmøller nær landsbyer. Derfor stiller mange med rette spørgsmålstegn ved, hvorfor byrådsflertallet gang på gang tilsidesætter folket? Hvorfor fortsætte disse sværdslag om storvindmøller?

Det er slående, at byrådsflertallet for storvindmøller alene frembringer argumenter for ”det gode for miljøet”. Mølletilhængerne anvender en defensiv argumentation, hvor de pure benægter borgernes bekymringer. Dette er i øvrigt en effektfuld argumentationsmåde, fordi bevisbyrden påhviler møllemodstanderne. Samtidig opstiller mølletilhængerne et dilemma, som skal få flere på deres side: Dilemmaet går på, at vi enten skal gøre det bedste for miljøet og i det hele taget tage hensyn til almenvellet eller også skal vi lade stå til. Strategien med at opsætte et dilemma er effektfuld, fordi den får møllemodstanderne til at virke som krakilere, der ikke tænker på andre end sig selv og sine naboer.

Når byrådsflertallet i Randers Kommune gang på gang tilsidesætter borgernes bekymringer om for eksempel støjgener, så udviser flertallet også en manglende forståelse for noget af det mest fundamentale hos os mennesker, nemlig forståelse for menneskers bolig. Boligen er det sted, hvorfra familiers aktiviteter udgår. Boligen er familiernes rekreative base. Endelig bruges boligen af flere og flere som arbejdsplads og som et sted for selvrealisering. Kort sagt er boligen kernen for familiers liv.

Sluttelig vil jeg appellere til, at byrådstilhængerne af storvindmøller nær landsbyer skrinlægger storvindmølleprojektet ved Binderup, og at godkendelsen af storvindmøllerne ved Trikelshøj trækkes tilbage. Sker dette vil mange føle, at byrådsmedlemmerne gør noget af det vigtigste som folkevalgt, nemlig at lytte til folket og at forstå deres bekymringer.