Du har meget at lære, Fuhr

Bragt i Randers Amtsavis, den 26-02-2014

Det er svært at undgå at bemærke, at vi har fået en ny udvalgsformand – i form af Kasper Fuhr Christensen – for blandt andet de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i Randers Kommune. Desværre er der ikke meget godt at sige om Fuhrs entre, og der venter en stor opgave for borgmesteren og for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i at fortælle Fuhr, hvordan en udvalgsformand gebærder sig.

For det første er det problematisk, at Fuhr fremfører kritik af Randers Jobcenter uden belæg bag påstandene. Og det sker endda på direkte fjernsyn i TV2 Østjylland den 14. februar 2014, hvor Fuhr mere eksakt anklager Jobcenteret for at have ”strukturelle og generelle problemer”, og han siger, at det som foregår på Jobcenteret i en konkret sag er noget ”juks”. Det er grove løjer og helt utilbørligt at sige sådan, om de medarbejdere som han er politisk chef for.

For det andet er det problematisk, at han på den måde ønsker at gå i direkte dialog med medarbejderne, og dermed springer ledelsesniveauet over, når han omtaler de problemer, som han ser for sig på Jobcenteret. En udvalgsformands primære samarbejdspartnere er direktøren og afdelingscheferne. Sådan er det bare; det er en præmis. Det burde give sig selv, at en udvalgsformand ikke skal springe ledelsesniveauet over, fordi det stiller medarbejdere i en kolossal vanskelig situation, da de jo indgår i et naturligt hierarki med bestemte referencer. Medarbejderne refererer jo heller ikke til en politiker, og medarbejderne skal sådan set aldrig have noget med politikerne at gøre.

Endelig glemmer Fuhr vist hele essensen: Enhver forvaltning og dets personale skal arbejde ud fra gældende lovgivning. Samtidig er det en indlejret fordring, at hvis Jobcenteret for eksempel skal visitere en borger til fleksjob eller førtidspension, ja så kræves der yderst grundige undersøgelser af borgerens ”livssituation”, da det jo er skatteborgernes penge, som Jobcenteret forvalter.

Er en borger først visiteret til et fleksjob eller tildelt førtidspension, så er der nemlig i udgangspunktet tale om en varig offentlig forsørgelse, og så skal forvaltningens bestemmelser om at oplyse sagen ”fuldt ud tilstrækkeligt” i høj grad tages i ed. Og det tager ofte lang tid at få belyst en sag ”i bund”.

Hvis ikke snart Fuhr får at vide, at det på den ene side er helt i orden at være kritisk og at have politiske visioner som ønskes implementeret i bund, men at det på den anden side bør ske på en sober og lødig måde funderet i redelige argumenter, hvor der er belæg bag påstandene, ja så tror jeg borgmester Claus Omann Jensen med fordel kunne overveje at flytte de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere tilbage til beskæftigelsesudvalget, hvor de retteligt hører hjemme.