Store besparelser på vej

Bragt i Randers Amtsavis, den 04-04-2013

Så skal der igen spares på det sociale område. Denne gang skal der spares 7 mio. kr. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen på handicapområdet i 2010 valgte at spare 7 mio. ved at nedlægge et større antal handicapboliger. Nu har Byrådet så ombestemt sig, fordi der er stor efterspørgsel efter handicapboliger.

Kort sagt har Byrådet besluttet sig for at trække besparelsen om nedlæggelse af handicapboliger fra 2010 tilbage, og så mangler der altså 7 mio. kr. for at få enderne til at mødes. Pengene skal findes, og som sædvanlig pga. rammestyringen skal de findes inden for samme område. Det vil her sige det sociale område.

Der laves derfor et katalog med en række spareforslag, og så skal først Socialudvalget senere Byrådet i gang med at finde millionerne. Grundet rammestyringsprincippet er det mere eksakt de psykiske sårbare og handicappede, der skal holde for, når de 7 mio. kr. skal findes. Her er et pluk af besparelsesforslagene i kataloget:

Besparelse på 3,0 mio. kr. i alt på beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud; reducere taksterne på den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) svarende til 1,0 mio. kr.; rammebesparelse på støttecentrene inden for psykiatrien på 0,5 mio. kr.; besparelse af en halv stilling svarende til 0,2 mio. kr. på Løvetand og Den Grønne Gren; brugere af hjælperordning, den såkaldte BPA-ordning, får reduceret deres timetal (1,0 mio. kr.).

Jeg forventer, at Socialudvalget og senere Byrådet overvejer grundigt, hvor meget de synes, at psykisk sårbare og handicappede kan tåle af reduktioner. Med store genopretningsplaner på både handicap- og psykiatriområdet synes jeg, at tidspunktet er kommet til at sige: ”Nok er nok”.