Hvem skal have magten?

Bragt i Randers Amtsavis, den 09-11-2013

Et centralt spørgsmål for borgmesterkoalitionen er at udpege formændene for de stående udvalg, de såkaldte udvalgsformænd. Spørgsmålet kan umiddelbart synes mindre interessant i forhold til, hvem der skal være borgmester, men udvalgsformændene er helt uomtvisteligt de byrådsmedlemmer, der har mest magt, når der bortses fra borgmesteren.

I takt med de større kommuner har forvaltningen og ikke mindst direktørerne fået en lang større rolle og betydning end tidligere. Nu er de ikke blot administratorer, men søsætter tillige idéer og rejser sager på dagsordenen. I det hele taget vil der være en tendens til, at desto større kommune, desto mere magt delegeres fra det politiske niveau til det administrative.

Så det kræver sin udvalgsformand at stå imod en direktør, der aldrig opererer i et vakuum, men i et finmasket net af direktørkolleger og afdelingschefer. For direktøren og direktionen mere bredt har naturligvis sine egne interesser, så desto svagere udvalgsformand desto mere spillerum har direktøren og dermed forvaltningen til at sætte dagsordenen. Derfor vil jeg appellere til, at borgmesterkoalitionen i de sene nattetimer laver en slags ”jobprofil”, som kunne indeholde følgende elementer:

Udvalgsformanden skal være dygtig, engageret samt være parat til både at lytte og handle på baggrund af det, som man ser, læser og hører. Desuden skal udvalgsformanden være både med- og modspiller til direktøren og ikke bare læne sig tilbage og lade embedsmændene køre butikken. Og så lige et suk til sidst:

Overvej lige en ekstra gang, hvor mange udvalgsformænd der skal være med en alder over de 60. I forvejen er mange byrådsmedlemmer valgbare til ældrerådene, og så bliver det ærlig talt lidt for meget, hvis eksempelvis halvdelen af udvalgsformændene har passeret de 60.