Galt afmarcheret om sognerådspolitik

Bragt i Randers Amtsavis, den 19-02-2013

Den 14. og 15. februar har der i Randers Amtsavis været en debat gående på bevarelse af overbygningerne i Randers Kommunes skoler. I den forbindelse skriver redaktionschef Axel Præstmark en leder den 15. februar, som på et væsentligt punkt er galt afmarcheret.

For eksempel skriver Præstmark følgende: ”Det kan ikke nytte noget, at styregruppe og borgerforening i Havndal lille årti efter kommunalreform og kommunesammenlægning fortsat forsøger at føre sognerådspolitik og først og fremmest bekymrer sig om Havndal i stedet for at se på hele storkommunen og alle kommunens skoler i et samlet perspektiv”.

Her er det vigtigt at erindre sig, at de lokale foreninger – såsom borgerforeninger – jo netop er sat i verden for at varetage et bestemt områdes interesser. Helt på lignende vis som interesseorganisationer der har det som deres fremmeste formål at artikulere deres medlemmers interesser og kæmpe for de sager og stridsspørgsmål, der er en del af organisationens – eller foreningens – formål.

Så hvis en borgerforening i Havndal ikke skulle kæmpe for de interesser, som optager borgerne i Havndal og området heromkring, hvem skulle så? Lokale foreninger og organisationer er en væsentlig del af et lokaldemokrati som Randers Kommune, og det er helt legitimt, at de fører sognerådspolitik. Ikke mindst nu hvor der efter kommunalreformen er færre politikere per borger.

I stedet kan man nogle gange med rette klandre byrådsmedlemmer for at føre sognerådspolitik frem for en mere helhedsorienteret ”Randers Kommune-politik”. Det skyldes naturligvis den stemmemaksimeringslogik, som præger langt størstedelen af de folkevalgte – ikke mindst her i et kommunalvalgsår.

Men det er så en helt anden sag. Lokale foreninger og organisationer skal varetage deres medlemmers – eller områdes – interesser. Længere er den ikke. Jeg tror derfor, at Axel Præstmark har været lidt hurtig ved tastaturet.

Og tænk i øvrigt på hvor kedeligt et lokaldemokrati ville være, hvis alle – undtaget de folkevalgte – hele tiden skulle agere ud fra, hvad der er bedst for alle borgerne Randers Kommune.