Endelig: Cykelsti mellem Fårup og Nørbæk

Bragt i Randers Amtsavis, den 28-11-2013

Et flertal i Byrådet bestående af løsgængeren Erik Poulsen, de Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttede på deres møde den 25. november 2013 at anlægge en cykelsti mellem Fårup og Nørbæk. Det er hårdt tiltrængt, og det er derfor en glædelig nyhed, at det efter mange års bestræbelser endelig er lykkes.

Jeg flyttede til Fårup i efteråret 2007. Det stod hurtigt klart for mig, at der var et udtalt behov for en cykelsti mellem de to byer, og jeg skrev derfor mit første læserindlæg om det tilbage i juni 2008.

Løbende har jeg og mange andre - herunder Borgerforeningen for Fårup og omegn - kæmpet for at få denne cykelsti. At det nu er lykkes er en dejlig fornemmelse. Og også dejligt at det også kommer andre end Randers by til gavn, at Randers Kommune i 2013 blev landets cykelkommune. Det manglede da også bare i en landkommune som Randers.

Mange familier har ikke villet bruge vejen mellem Fårup og Nørbæk til at gå og cykle på, fordi det simpelthen er for farligt. Alle der ser strækningen vil kunne se behovet, men også kunne forstå, hvorfor der er mange, som undlader at bruge vejen som gående eller cyklende for at komme frem.

Efterskolen i Nørbæk, familier i Fårup og Nørbæk samt naturelskere - jævnfør her Skals Å, som krydser lige midtimellem de to byer - vil nu sikkert og trygt kunne færdes i området. Cykelstien vil også knytte de to byer bedre sammen og dermed skabe lokal sammenhængskraft.