Prøv med et kompromis

Bragt i Randers Amtsavis, den 04-12-2012

Vindmøller: I Randers Amtsavis 30. november kan jeg læse, at et enstemmigt miljø- og teknikudvalg i Randers Kommune var for, at der rejses tre storvindmøller på 130 meter nær Fårup ved Trikelshøj.

Som det fremgår, har der været massive protester mod at rejse de tre storvindmøller nær Fårup by. Det er ikke svært at forstå protesterne, fordi der er så mange usikkerhedsfaktorer ved at rejse storvindmøller, at det ville være mærkeligt, hvis møllerne kunne rejses så nær en by som Fårup uden et bråvallaslag.

Derfor undrer det mig, at politikerne i miljø- og teknikudvalget ikke søger kompromisvejen. Jeg havde forventet en vedtagelse af mølleprojektet ved Trikelshøj, men med den væsentlige anmærkning, at møllerne maksimalt måtte være for eksempel 80 meter høje.

En lavere møllehøjde ville naturligvis give færre gevinster, men hermed havde politikerne dels tilkendegivet, at de lytter til bekymringerne om primært støjgener, dels samtidig tilkendegivet, at storvindmøller ikke hører til nær bymæssige områder, men i stedet hører til på havet eller nær motorveje.

Afrundende vil jeg opfordre politikerne i Randers Byråd til at overveje, hvad det er for en linje, de vil anlægge, når vi taler om storvindmøller.

Hvorfor se bort fra så massive protester, hvorfor negligere de usikkerhedsfaktorer, som er så velkendte, ja hvorfor ikke overveje nøje, hvor vi smartest kan placere disse storvindmøller?

Ellers får vi sværdslag om rejsning af storvindmøller, så længe øjet rækker. Og det er måske trods alt usmart i længden.