Høringen til budgettet må ikke igen i år negligeres

Bragt i Randers Amtsavis, den 17-08-2012

Sædvanen tro skal Byrådet i Randers snart til at diskutere og behandle budgettet for 2013. Og sædvanen tro bliver der en høringsperiode på ca. 14 dage, hvor Byrådet kan modtage inputs til det stillede budgetforslag. Men sidste år forløb budgetprocessen ikke, som den plejer.

To dage inde i høringsperioden fra den 6. til 20. september 2011, altså den 8. september, indgik en række partier et budgetforlig. Der blev med andre ord indgået et budgetforlig langt inden høringsperioden var afsluttet. Det burde ikke kunne ske, men det skete.

Hermed blev hele budgetprocessen med den indlagte høring kortsluttet. Det betød eksempelvis, at der ingen debat blev omkring hjemtagelsen af alle (på nær én) regionale institutioner. Så den 1. januar 2014 overtager Randers Kommune en række regionale institutioner, hvilket reelt som sagt skete uden nogen form for debat, inden beslutningen blev taget.

Nuvel, så var der dengang i september sidste år røster fra enkelte byrådsmedlemmer om, at der selvfølgelig blev lyttet til de indkomne høringssvar, selvom der allerede var indgået budgetforlig. ”Der kunne godt ske justeringer”. Men alle med kendskab til lokalpolitik ved, at sådanne udtalelser alene sker for at modvirke den kritik, der uundgåeligt kommer og for at forsøge at legitimere det forkerte valg med et budgetforlig inden høringsperiodens afslutning.

Hos alle dem jeg talte med dengang og siden var frustrationerne store over det tidlige indgåede budgetforlig, og der blev murret i krogene. Lokaldemokratiet blev trådt under fode.

Jeg forventer derfor, at høringsperioden her til september i år vedrørende budget 2013 forløber og afsluttes, som den sig hør og bør, hvorefter de indkomne høringssvar samles til Byrådet. Derpå kan partierne i Randers Byråd på et oplyst grundlag indgå et budgetforlig, samtidig med at der skabes plads til debat.