Cykelsti bør prioriteres i budget 2013

Bragt i Randers Amtsavis, den 24-08-2012

Byrådet i Randers Kommune har besluttet, at en gang- og cykelsti mellem Fårup og Nørbæk er en såkaldt prioritet 2 i cykel- og stiplanen. Det samme gælder for den ikke-færdiggjorte sti på Poppelvænget i Fårup bys nordlige del – denne sti har også en prioritet 2 i Randers Kommunes cykel- og stiplan. Den sidste sti er projekteret, men blev ikke gjort færdig af den Gamle Purhus Kommune, jævnfør at stien slutter pludseligt.

Både i Fårup og Nørbæk er vi kede af, at begge disse stier kun fik en kategorisering som prioritet 2. Det skyldes, at vejene er ganske trafikerede, der er meget tung trafik, der bliver kørt med høj fart, og der er en betydelig trafik af gående og cyklister, herunder blandt andet af elever fra Nørbæk Efterskole. I det hele taget er der mange børn, som går eller cykler på disse strækninger. Trafiksikkerheden er kort sagt ingenlunde god, sådan som realiteterne er i dag.

Borgerforeningen for Fårup og omegn ønsker, at Randers Byråd i forbindelse med budget 2013, som ganske snart skal vedtages, opprioriterer disse stier til prioritet 1, og at vi dermed snart kan få anlagt stierne. Jo længere tid der går, før stierne er anlagt, desto mere vil frustrationerne tage til i kommunens nordvestlige hjørne, og desto større risiko er der for, at der sker en alvorlig ulykke. Og det skulle nødig blive sådan, at stierne etableres efter en alvorlig ulykke.

I forbindelse med Borgerforeningens høringssvar til cykel- og stiplanen tilkendegav vi, at Miljø- og Teknikudvalget var velkomne til at komme herud og se på forholdene, hvis de var interesserede. Dette tilbud står naturligvis stadig ved magt, og det gælder naturligvis også for Byrådets øvrige medlemmer. Er der forhold, Borgerforeningen – eller lokalområdet som sådan – aktivt kan gøre for at få anlagt disse to stier, må Miljø- og Teknikudvalget eller Byrådet endelig vende tilbage. Så finder vi nok ud af det.