Socialdemokraterne mangler konkrete reformforslag

Bragt i Randers Amtsavis, den 25-01-2011

Socialdemokraterne er begyndt på en farlig kurs med sit demonstrative nej til at udfase efterlønnen. For så vidt er det i orden at sige nej til regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen, men det er ikke i orden, når de ikke klart og utvetydigt over for vælgerne kan fremsætte alternative forslag. Socialdemokraternes forslag om at danskerne skal arbejde en time mere ugentlig er et svagt og upræcist forslag, fordi det beror på velvillighed fra de faglige organisationer.

Socialdemokraterne har ikke forstået, hvad der skal til af løsninger for at nedbringe det betydelige offentlige underskud. Her må vi af med efterlønnen, fordi den er for dyr, og fordi der er for mange, der bruger ordningen, som ikke er nedslidte. Her burde Socialdemokraterne støtte sig til De Radikale i stedet for at støtte sig til SF. De Radikale siger jo klart, at efterlønnen skal væk, dog kombineret med en reform af førtidspension, således at det skal blive lettere for de plus 60-årige at opnå førtidspension.

Socialdemokraterne skal frem i skoene, og de skal være langt mere troværdige, hvis vælgerne skal give dem deres støtte. Foruden forslaget om en time længere arbejdsuge, skal Socialdemokraterne derfor forslå at afskaffe efterlønnen, indføre en fast pensionsalder på 68 år, og gøre det lettere at opnå førtidspension, hvis du er mellem 62 og 68 år.

Hvis Socialdemokraterne ikke udviser parathed til at foreslå og gennemføre reformer, bliver det vanskeligt at opnå en bred folkelig opbakning til det valg, som venter lige om hjørnet. Ikke mindst fordi de fleste vælgere har oplevet på egen hånd, hvordan kommunerne og regionerne støt og roligt bliver udsultet af regeringens aftaler med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Normeringerne inden for børnepasningsområdet, folkeskolerne og undervisningskvaliteten, de handicappede, ældreplejen samt sygehusene og patientbehandlingen er efterhånden ved at være hårdt ramt af regeringens nulvækststrategi.

Kommunerne og regionerne kan ikke spare mere. Det offentliges økonomi er i bund. Der må mange tilbundsgående reformer til for at redde økonomien. Hvorfor kan Socialdemokraterne ikke indse det, når nu de gerne vil være garanter for en stærk og borgernær velfærdsstat?

Helle Thorning-Schmidt bør tage en snak med Margrethe Vestager, og så må Socialdemokraterne i en fart komme i gang med at foreslå konkrete realiserbare reformer, således at vi kan få genoprettet den offentlige økonomi og dermed få en stærk og borgernær velfærdsstat.