Prioriteringernes pris

Bragt i Randers Amtsavis, den 15-06-2011

Randers Byråd skal på deres møde den 20. juni behandle endnu en genopretningsplan på det sociale område. Denne gang er det psykiatriområdet, der skal genoprettes. Ordet ”genoprette” er et hårdt ord, fordi det signalerer, at noget er i stykker eller ikke fungerer ordentligt. Men psykiatriområdet har det faktisk ganske fint – efterspørgslen efter psykiatriområdets ydelser er bare steget mere end forventet, og derfor skal området genoprettes.

Det skal genoprettes på den måde, at der skal spares 2,0 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i de følgende år. Med andre ord lægges der op til, at psykiatriområdet selv skal finansiere den stigende efterspørgsel, fordi der også på dette område opereres med såkaldt ”rammestyring” og ”styrbare udgifter”. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor efterspørgslen er steget. Samtidig er der ikke indlagt i budgetterne, at efterspørgslen kan stige, og derfor skal området ”genoprettes” midt i budgetperioden.

Besparelsesbeløbet lyder umiddelbart ikke af meget, men nærlæser man de mange høringssvar, er det tydeligt, besparelserne får mange konsekvenser. Det har fået store konsekvenser, at Randers Byråd sidste år vedtog massive besparelser på handicapområdet. Vil det samme nu ske på psykiatriområdet?

Randers Byråd må gøre følgende op med sig selv: 1) Er det rimeligt, at kommunen stort set regner alle udgifter for at være styrbare? Er det en holdbar præmis? 2) Er det rimeligt, at hver gang et område har et merforbrug, for eksempel grundet en stigende efterspørgsel, så skal området selv finansiere besparelser, der svarer til medforbruget? Er det et holdbart udgangspunkt? 3) Var det ikke en idé at foretage en prioriteringsdiskussion, hvor det fastlægges, hvad der er Randers Kommunes kernevelfærd, og hvad der ikke er umiddelbar kernevelfærd?

Det er afgørende, at man som politiker erindrer sig, at man til alle tider og til alle sider kan prioritere. Det har naturligvis en pris, når man prioriterer dette frem for hint. For en politiker er det en privilegeret ret at prioritere. Jeg vil hermed opfordre Randers Byråd til at skrive sig mine tre spørgsmål bag øret. Og smid så alle ”lottokuglerne” ind i én bowle i stedet for altid at smide ”lottekuglerne” i separate og skarpt adskilte bowler.