Massive besparelser på handicappede

Bragt i Randers Amtsavis, den 11-05-2010

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune anbefaler Byrådet, at der skal besluttes massive besparelser på handicapområdet. Mere præcist anbefales det, at der skal spares 28,1 mio. kr. i 2010. Desværre forklarer forvaltningen ikke, hvorfor der pludseligt er sket en så voldsom budgetoverskridelse, så den må vi gætte os til. At der partout skal spares har årsag i, at det er besluttet at rammebelægge handicapområdet. Mere mundret betyder det, at handicapområdet anses for at være et område, der økonomisk kan styres. Udgifterne til handicappede betragtes altså som styrbare, hvilket er et yderst tvivlsomt udgangspunkt.

Samtidig er det tankevækkende, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kalder det "genopretning" af handicapområdet. Når jeg tænker på at "genoprette noget", så tænker jeg på, at det "noget" har været defekt eller været gået i stykker. Med andre ord signaleres der med dette ord, at handicapområdet tidligere ikke har fungeret. Handicapområdet har været i stykker, om jeg så at sige.

De 8,1 mio. kr. i 2010 og ad åre 14,5 mio. kr. vil Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finde ved, at alle Randers Kommunes egne tilbud nedjusterer deres budget til 80 pct. af det niveau, de havde ved årsskiftet 2006-07. Der angives ingen eksempler på, hvilke tilbud det drejer sig om. Men jeg formoder, at det drejer sig om alle decentrale institutioner, bosteder m.fl. Forvaltningen angiver, at i år skal institutionerne spare på nyanskaffelser og renoveringer samt spare ved et lavere serviceniveau. Fra 2011 og årene frem skal tilbuddene omstilles, så de passer til et generelt lavere serviceniveau. Kort sagt: Serviceniveauet bliver reduceret, og dermed bliver lønudgiften til personalet også reduceret, da "færre kunder i biksen medfører færre ansatte".

Det er bekymrende, at det ikke fremgår af sagsfremstillingen, hvilke tilbud der rammes af denne betydelige besparelse, og det uagtet at det sikkert er alle tilbud, der rammes. Det er sværere at være kritisk over for en sådan generel besparelse, når det ikke fremgår præcist, hvilke tilbud der rammes. På alle de handicappedes og pårørendes vegne må jeg dybtfølt beklage, at der er lagt op til så substantielle serviceforringelser.