Hjælperordningen for handicappede begrænses

Bragt i Randers Amtsavis, den 22-05-2010

Et af de 17 besparelsesforslag inden for handicapområdet går på, at hjælperordningen – som nu kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA) – skal reduceres med 3 procent, hvilket skulle give en årlig besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen her er blot en ud af mange, og er en del af den økonomiske genopretningsplan inden for handicapområdet.

Besparelsen er slående trist, men også uforståelig af flere grunde. Det er nemlig sådan, at der på dette område blev vedtaget en ny lov gældende fra 1. januar 2009. Lovændringen betød faktisk, at aktivitetskravet for at få hjælperordning for det første blev ophævet. For det andet kan den handicappede nu overlade arbejdsgiveransvaret til anden aktør. Endelig skulle det være mindre vanskeligt for ”lettere” handicappede at få bevilget hjælperordning.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens besparelsesforslag til politikerne går med andre ord imod lovintentionerne, idet forvaltningen vil revisitere alle med henblik på at reducere i de bevilgede timer. Samtidig opstilles skrappe visitationskrav både i forhold til nye potentielle brugere af ordningen og i forhold til brugere, der skal revisiteres. For eksempel skal det nu indgå i udregningen af bevilgede timer, om den handicappede kan få mad fra Madservice Kronjylland – ja det står der faktisk!

En hjælperordning er helt afgørende for den handicappedes hverdagsliv og aktivitetsniveau. Det at have nogle hænder til at gøre alt det, man ikke selv kan er fundamentalt og kan på ingen måde erstattes af noget andet. Hjælperordningen er kort sagt med til at give den handicappede lige muligheder samt en fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet.

I og med at hjælperordningens målgruppe reelt set skal udvides, kan der omvendt spares penge på andre områder, for eksempel til hjemmehjælp og ledsageordningen. Det virker ikke umiddelbart som om, forvaltningen har tænkt på det.

Jeg er alvorligt bekymret, hvis denne besparelse gennemføres. Ikke bare fordi den strider mod lovintentionerne og FN`s Handicapkonvention, men også fordi denne besparelse i den grad bliver ødelæggende for den handicappedes trivsel og aktiviteter.

Jeg blev for nylig kontaktet af en handicappet, som havde hjælperordning. Vedkommende havde af kommunen fået at vide, at vedkommende inden så længe skulle revisiteres, fordi kommunen skulle spare penge på de handicappede. Vedkommende har siden da været mentalt ødelagt, fordi vedkommende er bange for at få reduceret i antallet af bevilgede timer – timer, som vedkommende ikke kan undvære.

Det er ikke i orden at behandle de handicappede på en sådan måde! Men okay: Nu skal Byrådet jo først den 31. maj sige god for besparelsesforslaget.