Vuggestuer i yderområder

Bragt i Randers Amtsavis, den 02-06-2009

Udbyhøj-købmand Jesper Søegaard skriver i Randers Amtsavis den 27. maj om de begrænsede pasningsmuligheder i yderområderne. Mere eksakt så ønsker Jesper Søegaard og hans familie en vuggestueplads til deres knap 16 måneder gamle søn, men har fravalgt det, da der ikke tilbydes en vuggestueplads i lokalområdet.

Socialdemokraterne ønsker at udbygge antallet af vuggestuepladser, og meget gerne i yderområderne. Vuggestuer skal ikke primært være et ”Randers-by-fænomen”, men altså være et tilbud, som forefindes alle steder i kommunen. Men det koster – og det koster kassen, skulle jeg hilse og sige. Samtidig skal børnegrundlaget være til stede for, at det giver mening at etablere vuggestuer.

Men der er ingen tvivl om, at der bør arbejdes for at etablere flere vuggestuer i yderområderne. Dette for at sikre en ensretning af dagpasningstilbuddene, således at tilbuddene ikke opleves væsensforskellige afhængigt af, hvor man bor.

Min kone og jeg har i øvrigt en datter, der går i dagpleje. Vi er yderst tilfredse, og havde vi haft et reelt valg mellem dagpleje og vuggestue, så tror jeg faktisk også, vi havde valgt dagpleje. Men det reelle valg havde vi ikke, fordi vi som Jesper Søegaard bor i et yderområde. Kort sagt vil jeg og Socialdemokraterne arbejde for, at alle i Randers Kommune får et reelt valg.