Stemmeseddel uden bynavne

Bragt i Randers Amtsavis, den 22-04-2009

Byrådsmedlem Jens Peter Hansen fra Venstre svarer i Randers Amtsavis den 14. april på den i øvrigt rigtige leder omkring Venstres "sammenbragte sognerådsliste". Debatten er relevant, og jeg vil gerne give mit besyv med.

For mig er det et afgørende aspekt, når vi skal undgå sognerådspolitisk stemmeafgivning, hvad der helt konkret står på stemmesedlen. Ifølge hjemmesiden "KMD-valg" så var det kun Kristendemokraterne, Beboerlisten og Miljølisten, der ved sidste kommunalvalg til Randers Kommune, undlod at skrive, hvor kandidaten boede. Jeg forventer, at alle partier og lokallister ved valget her til november undlader at skrive, hvor kandidaten bor.

Hvorfor er det vigtigt? Jo fordi medtages kandidatens bopæl eller bopælsområde på stemmesedlen, så signalerer partiet jo direkte over for vælgerne, at geografi vægter højere end personlige kvalifikationer, og det er et uheldigt signal. Et synspunkt som i øvrigt deles af de fleste kommunal- og valgforskere.

Andre aspekter vedrørende sognerådspolitik er naturligvis den måde, som partierne vælger at få placeret deres kandidater på stemmesedlen. Venstre og mit eget parti Socialdemokratere gør det på forskellige måder, men skal vi væk fra, at geografi, og dermed kandidatens bopælssted, betyder mere end personlige kvalifikationer, så skal Socialdemokraternes fremgangsmåde anbefales frem for Venstres.

Hos Socialdemokraterne har ingen geografiske områder forrang frem for andre, hvilket videre indebærer, at i den netop gennemførte urafstemning om kandidaternes placering på stemmesedlen havde alle medlemmer mulighed for at stemme på alle kandidater, uanset hvor medlemmet eller kandidaten bor. Det er demokratisk, og det er et klart nej til en sognerådstankegang, eller et klart nej til gamle dage med gamle kommunegrænser.

Sluttelig vil jeg sige, at jeg er meget enig med Jens Peter Hansen i, at det er altafgørende - uanset al øvrig snak - at opstillingen sker sideordnet. Alle partier har i dag så få medlemmer, at det ikke er demokratisk med partilisteopstilling. Så vælgerne skal have det afgørende ord, og dermed bør det være det personlige antal stemmer, som afgør, hvilke kandidater der får sæde i byrådet.