SMS mod skolepjæk

Bragt i Randers Amtsavis, den 25-08-2009

I Århus Kommune har henholdsvis en byrådskandidat fra SF og et byrådsmedlem fra Socialdemokraterne stillet forslag om, at der på tre skoler i en forsøgsperiode skal sendes sms`er til forældrene, hvis eleverne udebliver.

Der er ingen tvivl om, at skolerne og lærerne gør meget i dag for at modvirke, at eleverne udebliver. Men en intensiveret indsats kan være et nyttigt redskab i at reducere pjækkeri. Her kan mobilen og en sms være et brugbart supplerende redskab.

Bliver jeg valgt til Randers Byråd vil jeg arbejde for, at byrådet tager kontakt til Århus Kommune for at høre, hvilke erfaringer de har gjort sig med sms-ordningen. Er erfaringerne gode, synes jeg, det ville være oplagt at indføre en sms-ordning på skolerne i Randers Kommune. Dog skal ordningen være frivillig, forstået på den måde at forældrene selv skal give positivt tilsagn, og dermed selv melde sig til.