Minuttyranni i ældreplejen

Bragt i Randers Amtsavis, den 26-08-2009

I Randers Amtsavis kan vi den 21. august 2009 læse, at ældreområdet er præget af bureaukrati, og at plejepersonalet kun bruger knap 40 pct. af deres tid på beboerne.

Resten af deres tid bruger de på at taste ind og dokumentere, dvs. skrive hvad de har gjort hvornår og for hvem.

De Radikale i Randers vil kæmpe for at dette minuttyranni får en ende.

Det skriver i hvert fald byrådskandidat Hans Toftdahl i et læserindlæg den 24. august 2009.

Bliver jeg indvalgt til byrådet vil jeg gerne kæmpe sammen med De Radikale for at få ændret dette tyranni. Men problemet er på ingen måde let at løse.

Årsagen hertil er enkel: Det er jo VK-regeringen, godt hjulpet af Dansk Folkeparti, som har iværksat dette minut- og kontroltyranni. Hensigten fra regeringens side er soleklar:

”Desto mere kontrol vi har med kommunerne, desto mere kan vi styre deres økonomi.” Men samtidig træder de så også det kommunale selvstyre under fode.

Selvom vi lokal aktive gerne vil ændre på afgørende områder på arbejdstilrettelæggelsen inden for ældreområdet, så må vi også være ærlige og sige, at det bliver såre svært at vinde lydhørhed for ovenstående synspunkter hos regeringen.