Konservative accepterer rolle som lillebror

Bragt i Randers Amtsavis, den 16-10-2009

Jeg konstaterer, at De Konservative har indgået valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti. Det er der ikke noget odiøst i. Reelt set er det irrationelt ikke at indgå valgforbund. At så muligheden for at indgå valgforbund burde afskaffes er en anden sag og en selvstændig diskussion værd.

Men De Konservative har tilsyneladende valgt at supplere aftalen om valgforbund med en aftale om, at de i konstitueringsspørgsmålet binder sig op på storebroren Venstre. Det undrer, fordi det ikke nødvendigvis er rationelt. Hermed har De Konservative dels lagt sig på halen for Venstre, dels har de accepteret en indskrænkning af deres manøvrerum. Smart og klogt af Venstre må det medgives.

De Konservative har med andre ord accepteret rollen som lillebror fuldstændig, og de har gjort det umådeligt svært at positionere sig på selvstændige borgerlige standpunkter i forhold til storebroren Venstre. Nu er det fuldstændig ét fedt, om den borgerlige vælger skal stemme på Venstre eller De Konservative. Eneste forskel mellem V og K er vel kandidaternes profil.

De Konservatives accept af rollen som lillebror gør det også omsonst for De Radikale og de to andre midterpartier, Centerpartiet og Kristendemokraterne, at ønske en bred konstituering hen over midten. Det er nu utopi med en konstituering bestående af for eksempel Socialdemokraterne, De Radikale og De Konservative. Kort sagt må De Radikale nu vælge side, og er det et valg svært, hvis vi ser på de sidste fire års politik?