Hvor har vi Dansk Folkeparti?

Bragt i Randers Amtsavis, den 25-06-2009

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti skriver afslutningsvis i sit indlæg fra Rådhuset i Randers Amtsavis den 15. juni, at han håber mange vælgere vil stemme på Dansk Folkeparti, fordi et magtskifte vil give øget indflydelse til partiet. Nu er det imidlertid sådan, at det er Frank Nørgaard og Dansk Folkeparti selv, der vælger, om de vil føre en isolationspolitik, eller om de vil være konstruktive, samarbejds- og resultatorienterede i forhold til Randers Kommunes centrum-venstre-styre.

I en række kommuner landet over har Dansk Folkeparti valgt ikke at isolere sig i den borgerlige blok og dermed være lillebror sammen med De Konservative, og så med Venstre som storebror. I forlængelse heraf har leder af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, sågar på et tidspunkt udtalt, at Dansk Folkeparti var et midterparti. Et synspunkt der skal modificeres, fordi Dansk Folkeparti højest er et midterparti på de velfærdspolitiske stridsspørgsmål (dog klart med undtagelse af sygehuspolitikken). Betragtes de værdipolitiske stridsspørgsmål, såsom EU, lov og orden samt flygtninge-/indvandrepolitik, så er Dansk Folkeparti oplagt for alle et højreorienteret parti.

Men i kommunerne og i kommunalpolitikken er det de velfærdspolitiske emner, som er i fokus. Det vil sige trafik og byforskønnelse, skoler, dagpasningstilbud, ældre, handicappede osv. På den baggrund ser vi, at Dansk Folkeparti i flere kommuner har peget på en socialdemokratisk borgmester. Det afføder så en række spørgsmål til Frank Nørgaard og Dansk Folkeparti, som jeg qua mit byrådskandidatur for Socialdemokraterne er interesseret i at få svar på:

Hvorfor har Dansk Folkeparti bundet sig til Venstre og Anders Buhl-Christensen? Hvorfor accepterer Dansk Folkeparti og Frank Nørgaard denne helt tydelige lillebrorrolle? Hvad er det helt specifikt i Socialdemokraternes og borgmester Henning Jensen Nyhuus` politik, som Dansk Folkeparti så gerne vil lave om, siden de ønsker et magtskifte? Ønsker Frank Nørgaard og Dansk Folkeparti ligesom Venstre privatisering af offentlige institutioner, såsom private børnehaver og ældrecentre? Og ønsker Dansk Folkeparti ligesom Venstre at lukke skoler i landdistrikterne? Har Dansk Folkeparti overvejet grundene til, at de ved sidste valg kun fik indvalgt et kommunalbestyrelsesmedlem, mens Venstre fik tolv?

Kort sagt: Hvor har vi Dansk Folkeparti?