Forfejlet SF-forbud mod købesex

Bragt i Randers Amtsavis, den 10-02-2009

Folketingsmedlem for SF, Jonas Dahl, svarer i Randers Amtsavis 30. januar tilbage på mit tidligere læserindlæg om prostitutionspolitik. Vi er uenige på en afgørende præmis for at hjælpe de prostituerede, nemlig om købesex skal ulovliggøres. SF og Jonas Dahl mener købesex skal forbydes ved at gøre sexkunderne kriminelle, heri er jeg uenig.

Et forbud mod købesex vil betyde en yderligere stigmatisering af de prostituerede, fordi de for det første via deres aktiviteter er med til at anspore andre til ulovligheder. Hvor sjovt er det lige? Netop derfor vil de prostituerede arbejde mere i det skjulte. For det andet vil de få sværere ved at komme ud af deres prostitution og for eksempel modtage psykologisk bistand, vejledning osv., fordi de nu i højere grad i offentligheden vil blive betragtet og identificeret som afvigere. Derved bliver de prostituerede nødsaget til at udvikle flere illegitime rutiner i deres hverdagsliv. De vil så i højere grad udvikle en særegen livsstil og etablere egen subkultur for at få deres hverdagsliv til at hænge sammen. For det tredje vil de prostituerede blive mere presset til at finde en fornuftig forklaring på deres ageren og position. Endelig vil de prostitueredes selvopfattelse få et voldsomt knæk og for at opretholde en vis og positiv selvopfattelse, vil de prostituerede foretage deres aktiviteter ud fra en logik om, at der skal skabes et minimum af problemer.

Af disse fire grunde mener jeg ikke, det er en rigtig løsningsvej at forbyde købesex, når vi skal hjælpe de prostituerede. For mig er det langt vigtigere at skabe en bred vifte af redskaber, der kan hjælpe de prostituerede.

Så måske er det Jonas Dahl, der skulle læse lidt mere på lektien, og så dels granske sit eget menneskesyn over for de prostituerede, dels overveje hvorfor det så er, at hans folketingskollega i SF, Kamal Qureshi, ønsker at give de københavnske stofmisbrugere et fikserum, så de får et ordentligt sted at være og ikke er så meget overladt til sig selv?

Nuvel sidstnævnte analogi er ikke 100 procent stringent, men menneskesynet bag bør være det!