Flytning af købmandsforretning i farezonen

Bragt i Landsbyerne, den 13-10-2009

Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune holdt møde den 1. oktober, hvor de blandt andet behandlede punkt nr. 152 om Butikstorvet i Fårup. Mere konkret handler punktet om, at den lokale købmand i Fårup har grundige planer om at flytte sin forretning til Butikstorvet i byens nordlige del, og det kræver en byggemodning. Miljø- og Teknikudvalget skulle tage stilling til, om de ønskede en stor byggemodning, hvor købmandens ønsker om to udkørselsveje blev opfyldt, eller om det skulle være en lidet optimal og mindre byggemodning med kun en udkørelsesvej.

Der er ingen tvivl om, at det betyder kolossalt meget for Fårup byg og dens udvikling, at købmandsforretningen flyttes til en anden domicil, fordi de nuværende rammer er yderst knappe, og fordi parkeringsforholdene er nærmest ikke-eksisterende. En flytning af købmandsforretningen er altafgørende for udviklingen af Fårup by og omegnen heromkring.

Hvad indstiller medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget så til Byrådet? Ifølge referatet er der ikke enighed i udvalget. Alle Venstre-medlemmerne, herunder den lokalt valgte Jens Peter Hansen, ønsker ikke at imødekomme Fårups lokale købmands ønske om en stor byggemodning med to udkørelsesveje fra forretningen. Formanden for udvalget, De Radikales Mogens Nyholm, deltog ikke i mødet. Endelig støttede de tre socialdemokratiske medlemmer også den snævre løsning, som ikke imødekommer købmandens ønsker, men dog med forbehold. Ganske uhørt har referenten ikke angivet, hvad de socialdemokratiske medlemmer tog forbehold over for.

Nu afventer jeg og hele området i kommunens nordvestlige hjørne, hvad alle byrådets medlemmer mener om sagen. Helt enkelt kunne Byrådet også stilles over for spørgsmålet: Ønsker de at vor lokale købmand får bedre forhold, ikke mindst de rigtige og optimale forhold? Eller ønsker de, at vor købmand opgiver ævred, og dermed risikerer, at Fårup og omegn mister deres eneste købmandsforretning? Byrådet kan kort sagt vise, hvor meget de ønsker udvikling i Fårup. Og ønsker de ikke det, så er jeg sikker på, at vælgerne stemmer herefter ved kommunalvalget den 17. november. Min holdning er vel rimeligt klar, eller…