DF medvirker til ulighed

Bragt i Randers Amtsavis, den 16-03-2009

Skattekommissionen havde som et af deres mange forslag at fjerne fradraget for de private sundhedsforsikringer i en kommende skattereform. Baggrunden for forslaget ligger lige for: De private sundhedsforsikringer er en afgørende årsag til den øgede ulighed i sundhedsvæsenet. På førsteklasseholdet har vi de borgere, som med en privat sundhedsforsikring har let adgang til behandling på de private klinikker. På andenklasseholdet har vi de arbejdsløse, pensionisterne og børnene som pænt må vente.

Mon så Dansk Folkeparti støttede Skattekommissionens forslag om at fjerne fradraget for de private sundhedsforsikringer? Nej de støttede ikke forslaget. Dansk Folkeparti har det nemlig tilsyneladende fint med, at det offentlige sygehusvæsen støt og roligt udsules, og at der skabes en ny patientunderklasse. Så ja, klassebegrebet er ikke lagt i graven…!

At Dansk Folkeparti støtter en udvikling, hvor sundhed og sygdom bliver til et marked, hvor der ikke er lige adgang, men hvor du køber en ydelse er tankevækkende, og faktisk også grotesk. Tankevækkende og grotesk fordi Dansk Folkeparti jo ynder at sige, at de værner om velfærdsstaten, de offentlige sygehuse og de svageste. Ja, Dansk Folkeparti mener jo nærmest til tider, at de i velfærdsstatslige spørgsmål ligger på linje med for eksempel Socialdemokraterne.

Desværre er det ikke helt endnu gået op for alle, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at bevare en stærk offentlig velfærdsstat baseret på lige adgang til fundamentalt vigtige goder såsom sundhedsvæsenet. Nej Dansk Folkeparti støtter på mange punkter faktisk regeringens projekt om en rolig demontering af den offentlige velfærdsstat, herunder en demontering af det offentlige sygehusvæsen.

Tankevækkende og grotesk – ja, faktisk foruroligende!