Der skal flere cykelstier til

Bragt i Randers Amtsavis, den 05-01-2009

Det er glædeligt at konstatere, at Randers Kommune bliver en del af EU-projektet Trendy Travel, der har til formål at bearbejde folks holdninger, så de begynder at cykle mere. Idéen er god og intentionerne bag idéen bør støttes og udvikles.

Imidlertid er det slet ikke tilstrækkeligt at indgå i dette holdningsbaserede projekt for at få flere til at cykle. Et lokalt eksempel illustrerer, hvorfor dette EU-projekt ikke er tilstrækkeligt. På det velbesøgte lokale borgermøde i Fårup den 21. oktober var et af de punkter, som mange nævnte, en cykelsti mellem Fårup og Nørbæk. Den smalle landevej mellem disse to byer er nemlig yderst trafikeret, og det forringer selvsagt trafiksikkerheden. Samtidig er der mange fra Nørbæk Efterskole, der går frem og tilbage mellem byerne, og de er nødsaget til at gå på vejen.

Elevernes sikkerhed er altså heller ikke optimal. Så ønsker Randers Kommune at få flere ud og cykle i kommunens nordvestlige hjørne, så må sikkerheden i højsædet. Derfor er vejen frem flere cykelstier, og meget gerne en cykelsti mellem Fårup og Nørbæk.