Dårlig afvikling af stemmer pr. brev

Bragt i Randers Amtsavis, den 09-06-2009

Til valget til Europa-Parlamentet var jeg en valgstyrerne i Asferg Forsamlingshus. Imidlertid bor jeg i et andet valgdistrikt, så jeg måtte brevstemme. Det gjorde jeg så fredag den 29. maj ved Borgerservice på Laksetorvet.

Da jeg kom ind i stemmeboksen med mine to stemmesedler, var det slående, at der ikke var ophængt en side med de opstillede lister/partier og kandidatnavnene. Der var ikke heller ophængt information om, hvad folkeafstemningen gik ud på.

Nu var jeg så i den situation, at jeg helt præcist vidste, hvordan jeg skulle stemme ved de to valg, og samtidig var jeg bekendt med alle listernes og partiernes bogstaver. Bogstavet skal nemlig angives, når man brevstemmer. Her skal det jo endvidere bemærkes, at man ved brevstemmeafgivningen ikke modtager en ”rigtig” stemmeseddel, men skal egenhændigt nedskrive bogstav, liste-/partinavn og evt. kandidatnavn på en lille seddel, som så puttes i en kuvert.

Jeg påpegede problemet over for Borgerservice, og medarbejderen tilkendegav, at de snart ville få ophængt det nødvendige informationsmateriale om de to valg.

Ved valget til Europa-Parlamentet spurgte jeg nogle af de andre valgstyrere i Asferg, om de havde brevstemt. Der var en enkelt anden, og vedkommende havde oplevet de samme problemer.

Sluttelig var jeg så med til at sammentælle brevstemmerne for Asferg Valgdistrikt. En af brevstemmerne, og der var ikke mange, kendte ikke listernes og partiernes bogstaver udenad. Så vedkommende havde så valgt, klogt nok, at skrive liste-/partinavnet to gange.

Simple forhold ved brevstemmeafgivningen i Randers Kommune ved søndagens dobbeltvalg var med andre ord ikke i orden. Den ringe informationsafgivning er ikke fremmende, når vi gerne vil appellere til en høj valgdeltagelse. Hvordan kan noget så logisk som information i stemmeboksen forglemmes?