Badeland i Randers

Bragt i Randers Amtsavis, den 11-11-2009

Et nyt svømmestadion – med et moderne vandbadeland – i Randers Kommune igen kommer på dagsordenen. Tiden er på mange måder løbet fra Kærsmindebadet, og det opfylder i flere henseender ikke de behov, som mange borgere her i slutningen af 2009 med rette kan stille.

Handicapvenligheden er ikke optimal. Der mangler varmtvandsbassiner til for eksempel genoptræning og behandling. Endelig mangler der et mere rendyrket vandbadeland, som kan bruges af børnefamilierne. Faciliteterne er på mange måder ikke tidssvarende, og vi lapper og lapper på ”Kærseren” – hvor længe skal vi blive ved med det?

Jeg har kendskab til flere familier med børn, der tager til Viborg Svømmehal, der blandt andet indeholder et skønt moderne badeland. Disse familier gør det ud fra et helt bevidst valg om, at Kærsmindebadet ikke kan tilbyde dem det, de efterspørger.

Her tænker jeg blot: Kan det virkelig passe, at Randers Kommune – som landets syvendestørste – virkelig ikke kan præstere et moderne svømmestadion? Nej vel!