VK-regeringen udsulter sygehusvæsenet – stiltiende, men helt bevidst

Bragt i Randers Amtsavis, den 11-06-2008

Det offentlige sygehusvæsen undergår i disse år en stille revolution. Mens de private hospitaler trives, blomstrer og er i kolossal vækst, er det offentlige sygehusvæsen ramt af utilfredshed, ventelister, nedslidning samt mangel på kvalificeret personale. Hvorfor ser vi denne revolution, og hvorfor er revolutionen stiltiende?

Hvis vi ser på det første spørgsmål, så er VK-regeringen i gang med en bevidst strategi, som går ud på at udsulte det offentlige sygehusvæsen. Regeringen har forkortet ventetidsgarantien, også på de ikke-akutte behandlinger og operationer. Regeringen har skabt et fordelagtigt betalingssystem til de private hospitaler. Regeringen har skabt skattefrie sundhedsforsikringer. Og endelig har regeringen givet det private lov til at udføre flere operationer.

I forlængelse heraf har der ikke fulgt penge med til det offentlige sygehusvæsen for at opfylde behandlingsgarantien på en måned, og taksterne til de private hospitaler er kunstigt høje. Og hvor der tidligere var 50.000, der nød godt af en sundhedsforsikring, er det nu ca. en halv million danskere. Desuden kan det private tilbyde fordelagtige lønninger, og derfor er det private blevet et langt mere attraktiv arbejdssted for såvel læger som sygeplejersker.

Imidlertid ved den borgerlige regering godt, at det ikke lyder godt i vælgernes øre, at det offentlige sygehusvæsen udsultes og skæres ned. Og det lyder ikke godt, hvis tegnebogen skal bestemme, hvem der skal behandles først, hvornår og hvorhenne. Så derfor er det en bevidst strategi fra VK-regeringens side, at decimeringen af det offentlige sygehusvæsen skal ske støt og roligt. Vælgerne skal jo helst ikke bemærke det!

I parentes bemærket bør det nævnes, at en hovedgrund til regeringen ikke ønsker at gribe ind i Sundhedskartellets lønkonflikt med regionerne, er, at regeringen ønsker at gøre det private sygehusvæsen større. Under konflikten kører de private hospitaler nemlig på højtryk for at klare den forøgede efterspørgsel.