Vil Venstre så også udlicitere Folkekirken?

Bragt i Randers Amtsavis, den 21-06-2008

Alle offentlige ydelser skal konkurrenceudsættes, hvis det står til Venstre. Erhvervsordføreren fra Venstre, Jacob Jensen, siger det meget præcist, hvad det er, Venstre ønsker: "Der er ikke noget, som er helligt. Målsætningen er, at 100 pct. skal i udbud".

Udover det vil være en kolossal opgave at få lavet et udbudsmateriale om fx et udbud af sygehuse og daginstitutioner, så bryder Venstres udspil også med hele præmissen og fundamentet for en stærk offentlig sektor - nemlig en offentlig sektor, der leverer ens ydelser, og hvor der er en solid centralfastsat kontrol. Det er et kæmpe skråplan at bevæge sig ud på, hvis Venstre får mulighed for at udlicitere hele den offentlige sektor og dermed realisere ønsket om minimalstaten. Udlicitering er ganske enkelt et væsentligt skridt hen mod privatisering.

Prøv at forestille, hvis Randers Regionshospital blev overtaget af en amerikansk hospitalkæde? Eller hvis børnehaven i Fårup blev overtaget af et firma i København? Det er ikke svært at forestille sig, hvad der ville ske, hvis alle de såkaldte "bløde områder" skulle konkurrenceudsættes. Profit betyder alt for private firmaer, mens god og bredtfavnende service er det offentliges varemærke.

Nu mangler vi bare at høre fra Venstre, at også Folkekirken skal sættes i udbud. Jeg græmmer mig over, at Venstre udviser en så stor fjendtlighed over for velfærdsstaten og over for de svage.