Rutebil 230 overlever – tak for det

Bragt i Purhus-Tjele Ugeavis, den 23-01-2008

Glædeligt at kunne læse i sidste uges Purhus-Tjele Ugeavis, at rute 230 mellem Randers og Hobro via Fårup overlever i ubeskåret form. Ifølge ugeavisen så indebærer Midttrafiks forslag nemlig ikke længere planer om ændringer eller reduktioner for denne rute.

Det er klogt, at Midttrafik har fjernet rute 230 i deres besparelsesforslag. For Fårup og andre landsbyer er det vitalt, at der ikke sker beskæringer i den kollektive trafik. Sker der først beskæringer, er det med til støt og roligt at fjerne fundamentet for bosætning. Men også skolebørn, de ældre og pendlere rammes, hvis bustrafikken på landet reduceres eller helt skæres bort.

Midttrafiks oprindelige forslag om at nedlægge rute 230 fortæller os to ting. For det første at vi tilsyneladende, og i strid med sund fornuft, ikke skal tage rute 230 for givet. For det andet at vi landsbyborgere til alle tider og til alle sider skal være parate til at kæmpe for de lokale busruter.