Oppositionen fejlede ved energiaftale

Bragt i Randers Amtsavis, den 28-02-2008

Torsdag i sidste uge blev der indgået en bred aftale om dansk energipolitik for de næste tre år. Det undrer, at oppositionen minus Enhedslisten indgik forlig med regeringen og Dansk Folkeparti. Oppositionen frygtede en smal og dårligere aftale, og derfor indgik de forliget, siger de. Som opposition skal man altid nøje overveje, om prisen for at indgå forlig overstiger fordelene ved at stå udenfor. Oppositionen fejlede i min optik ved at indgå i forliget.

Aftalen er alt for tynd og langtfra ambitiøs nok. Energiforbruget skulle længere ned end blot 2 procents reduktion, og målene for den vedvarende energi er alt for beskedne med de 20 pct. af det samlede energiforbrug. Desuden glemte forligspartnerne fuldstændig trafikken, som ellers i forhold til udledning af CO2 er et smertensbarn. Med aftalen opfylder vi kun lige EU-kommissionens krav, mens fx Tyskland ønsker, at vedvarende energi udgør 40 pct. af deres samlede energiforbrug.

Spørgsmålet er, om regeringen kunne tåle en dårligere aftale end den netop indgåede? Danmark er jo i 2009 vært for det stor FN-topmøde om klima og energi, og det vil ikke tage sig pænt ud i forhold til de øvrige verdens lande med en skrabet aftale. Med andre ord kan det diskuteres, om oppositionen ikke havde opnået en ligeså god aftale ved at stå udenfor af den simple grund, at regeringen ikke kunne tåle en dårligere aftale end den indgåede. Oppositionen fik ikke tilstrækkelig med indflydelse – så er det bedre at stå udenfor for derved ikke at legitimere regeringens politik.

Danmark burde være et grønt foregangsland på klima- og energiområdet, ikke mindst nu når vi skal være vært for det store FN-topmøde herom i 2009. Men foregangsland skal vi tilsyneladende ikke være – hvorfor er oppositionen med til at billige det?