Gør mere ud af grundsalg i landsbyerne

Bragt i Randers Amtsavis, den 05-08-2008

I det seneste nummer af DJØF-bladet kan jeg læse, at Herning Kommune satser så voldsomt på at tiltrække nye borgere, at den decideret søger en medarbejder, der kun skal have ansvaret for at sælge kommunal jord. Overskriften på jobannoncen lyder: "Få ansvaret for Herning Kommunes største salgsaktivitet". Og næste afsnit lyder: "Hvor svært kan det være at sælge kommunal jord, når man har "varer på alle hylderne" i form af både attraktive grunde, en kommune i rivende udvikling, en motorvej, der går lige til døren, og et erhvervsliv, der er med til at sætte dagsordenen såvel nationalt som internationalt?"

Randers Kommune ligner Herning i mange henseender, så derfor kan Randers Kommune måske lade sig inspirere af Herning Kommunes måde at gøre det på. Det er nemlig en god forretning at sælge byggegrunde, og med Randers Kommunes beliggenhed er alle muligheder åbne for at tiltrække nye borgere. Ideen med at have en grundsalgsmedarbejder er ideel og kan anbefales, hvis ikke Randers Kommune i forvejen har en medarbejder ansat til at markedsføre kommunens byggegrunde eksternt.

Som tilflytter til kommunen, og som nybygger i Fårup, kan jeg sige, at der ikke gøres meget for at sælge de resterende grunde i Fårup. Jeg erindrer ikke at have set nogen salgsannonce for grundene nogetsteds, foruden den svært tilgængelige netannonce på Randers Kommunes hjemmeside. Samtidig synes jeg, det bør overvejes, om den grundpris - som er sat af Purhus Kommune for mange år siden - nu stadig er passende. Det er vigtigt med en bred og ekstern markedsføring - også af de udstykninger, som ikke har så mange grunde tilbage. Og det er vigtigt at markedsføre de byggegrunde, som ligger i landsbyerne.

Al fokus skal være på udstykninger omkring Randers by, det vil give en skævvridning på sigt.